Bạn cần biết

Danh sách học sinh đạt giải cấp huyện năm học 2018-2019

Danh sách HS đạt giải cấp huyện

Danh sách HS đạt giải cấp huyện

1) Trần Thị Xuân Phương      Giải ba               Môn Toán 7
2) Trần Hữu Khôi                    Giải ba               Môn Toán 6
3) Trần Thị Hồng Ánh             Giải ba               Môn Văn 7
4)Trần Thị Ngọc  Ánh             Giải KK               Môn Văn 7
5)Trần Thị  Ánh Thương         Giải KK               Môn Toán 8
6) Trần Văn Hưng                   Giải KK               Môn  Toán 6
7) Trần Thị Khánh Ly               Giải KK              Môn Sinh 8
8) Trần Thị Thảo                      Giải KK             Môn Sử 8
9) Trần Thị Thùy Dương          Giải KK             Môn Địa 8
10) Trần Thị Ngọc Anh            Giải KK               Môn Địa 9
11) Trần Thị Minh Xuyến          Giải ba              Môn TD
Tải tệp đính kèm
Các tin khác

Văn bản mới

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Múa kỷ niệm mái trường trong lễ đón chuẩn năm học 2015-2016
dạy học theo VNen môn Âm nhạc 6
NÓI CHUYỆN HỌC NHƯ THẾ NÀO
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kết quả thi khoa học kĩ thuật

kết quả thi khoa học kỹ thuật nhà trường

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Quy chế làm việc năm học 2018-2019
Xem thêm...