Bạn cần biết

BÁO CÁO CÔNG TÁC GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

     TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 25/BC-THCS

 

Hòa Hậu, ngày 9 tháng10 năm 2013

 

           

BÁO CÁO CÔNG TÁC GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG

                             NĂM HỌC 2013-2014.

 

            Thực hiện Công văn số 1238/SGDĐT-CTHSSV ngày 26/8/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông đầu năm học 2013-2014; công văn số 867/GDDT ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân về việc triển khai thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông đầu năm học 2013-2014. Trương THCS Nhân Hòa triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông đàu năm học 2013 - 2014 với các nội dung sau:

I/ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

          1. Nhà trường xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho học sinh trong năm học 2013-2014.

          2. Nhà trường quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện giao thông, quy định về việc đội mũ bảo hiểm và việc tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông.

          3. Nhà trường phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh,… trong việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh cuộc vận động “Học sinh với văn hóa giao thông”, nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

          4. Nhà trường đã phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình và tổ chức triển khai tới phụ huynh học sinh trong buổi họp phụ huynh đầu năm học để tuyên truyền, ký cam kết việc không giao xe máy cho học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông. Tổ chức cho phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm từng lớp ký cam kết với nhà trường (Cam kết được lập thành 3 bản, đại diện mỗi bên giữ một bản); học sinh ký cam kết với giáo viên chủ nhiệm (lập thành 2 bản, giáo viên chủ nhiệm giữ một bản, các em học sinh giữ một bản) trong việc phối hợp giáo dục học sinh cần tự giác nâng cao ý thức và văn hóa khi tham gia giao thông. Phát động “Tháng an toàn giao thông” trong Lễ Khai giảng năm học mới 2013-2014;

          5. Thường xuyên nhắc nhở, vận động học sinh thực hiện các hành vi văn hóa giao thông như: tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; chủ động nhường đường; thân thiện với người đồng hành; không nói tục, chửi bậy, hút thuốc lá và vứt bỏ rác bừa bãi; không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia; sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông; mặc áo phao khi đi đò trong các buổi chào cờ đầu tuần, các tiết sinh hoạt lớp, trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp,...

6. Giao cho giáo viên chủ nhiệm, cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở, có hình thức kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với học sinh. Nắm bắt, thống kê các trường hợp học sinh vi phạm, học sinh vi phạm sẽ bị xử lí kỉ luật phù hợp với những trường hợp vi phạm từ các mức như nhắc nhở; thông báo trước toàn trường và tới phụ huynh học sinh; khiển trách; cảnh cáo; hạ hạnh kiểm.

          7. Trường tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, ký giao ước thi đua; biểu dương, khen thưởng và đề nghị biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục an toàn giao thông; xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm.

II/ KẾT QUẢ

          100% cán bộ giáo viên nhân viên, học sinh  nhà trường thực hiện tốt an toàn giao thông.

         

         

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 
 

 

 

 

Trần Hữu Quang

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Văn bản mới

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Múa kỷ niệm mái trường trong lễ đón chuẩn năm học 2015-2016
dạy học theo VNen môn Âm nhạc 6
NÓI CHUYỆN HỌC NHƯ THẾ NÀO
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kết quả thi khoa học kĩ thuật

kết quả thi khoa học kỹ thuật nhà trường

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Quy chế làm việc năm học 2018-2019
Xem thêm...