Bạn cần biết

Kết quả thi khoa học kĩ thuật

kết quả thi khoa học kỹ thuật nhà trường

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Kết quả đề thi đề xuất

Kết quả đề thi đề xuất

KẾ HOẠCH BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm 2015-2016

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm 2015-2016

Báo cáo thực trạng đội ngũ tháng 1/2019

Báo cáo thực trạng đội ngũ tháng 1/2019

Tổng kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tổng kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG THI VÀO THPT

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG THI VÀO THPT

Kế hoạch năm học 2018-2019

Kế hoạch năm học 2018-2019

TỜ TRÌNH ( V/v xin thu các khoản đầu năm học 2016-2017 )

TỜ TRÌNH ( V/v xin thu các khoản đầu năm học 2016-2017 )

Danh sách học sinh đạt giải cấp huyện năm học 2018-2019

Danh sách học sinh đạt giải cấp huyện năm học 2018-2019

Quy chế làm việc 2017-2018

Quy chế làm việc 2017-2018

Công khai chất lượng đại trà năm học 2018-2019

Công khai chất lượng đại trà năm học 2018-2019

Triển khai thực hiện đề án dạy học ngoại ngữ trường THCS Nhân Hòa

Triển khai thực hiện đề án dạy học ngoại ngữ trường THCS Nhân Hòa

BÁO CÁO CÔNG TÁC GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG

BÁO CÁO CÔNG TÁC GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG

Kế hoạch thi đua khen thưởng trường THCS Nhân Hòa

Kế hoạch thi đua khen thưởng trường THCS Nhân Hòa

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2017-2018

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2017-2018

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017.

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017.

tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn, năm học 2014-2015

tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn, năm học 2014-2015

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018

BIÊN BẢN RÀ SOÁT CHIẾN LƯƠC PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

BIÊN BẢN RÀ SOÁT CHIẾN LƯƠC PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

Kết quả đề thi đề xuất và thi THPT

Kết quả đề thi đề xuất và thi THPT

Văn bản mới

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Múa kỷ niệm mái trường trong lễ đón chuẩn năm học 2015-2016
dạy học theo VNen môn Âm nhạc 6
NÓI CHUYỆN HỌC NHƯ THẾ NÀO
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kết quả thi khoa học kĩ thuật

kết quả thi khoa học kỹ thuật nhà trường

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Quy chế làm việc năm học 2018-2019
Xem thêm...