Tin tức/(Trường THCS Nhân Hòa)/HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG/
Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2018-2019

 Ngày 12 tháng 10 năm 2018. Trường  THCS Nhân Hòa  long trong tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức viên chức và người lao động  nhằm kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Hội nghị đã đề ra năm học 2017 -2018 và  bàn biện pháp thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm học 2018-2019. Đồng chí  Trần Trọng Giang Nam   BTCB -  Hiệu trưởng trình bày: Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học  2017-2018 , dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019  lồng  ghép vào báo  cáo  là  kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị; Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động và việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2017-2018  và Kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019. Đồng chí Trần  Hữu Thân – CTCĐ trình bày : Báo cáo kết quả hội nghị cán bộ, viên chức và lao động ở các tổ; Báo cáo tập hợp ý kiến góp ý và những đề xuất kiến nghị của cán bộ, viên chức và lao động. Hội nghị được nghe báo cáo của Ban TTND, báo cáo việc thu chi ngân sách năm và đực biệt là các ý kiên tham luận về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, thông  qua quyết toán tài chính năm học 2017- 2018 và kế hoach thu chi năm học 2018-2019. Hội nghị kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể CBVC  nhà trường nhằm thực hiện tháng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019 đã đề ra.

                                                                Một số hình ảnh trong hội nghị

 

Tác giả: thcsnhanhoa

Xem thêm

Văn bản mới

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Múa kỷ niệm mái trường trong lễ đón chuẩn năm học 2015-2016
dạy học theo VNen môn Âm nhạc 6
NÓI CHUYỆN HỌC NHƯ THẾ NÀO
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kết quả thi khoa học kĩ thuật

kết quả thi khoa học kỹ thuật nhà trường

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Quy chế làm việc năm học 2018-2019
Xem thêm...