Tin tức/(Trường THCS Nhân Hòa)/Thông tin học sinh/
Danh sách học sinh được khen thưởng học kỳ I

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI ĐƯỢC THƯỞNG

TRONG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019.

 

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

GHI CHÚ

1

Trần Văn Hưng

6A

 

1

Trần Hữu Khôi

6A

 

3

Trần Thị Yến Nhi

6A

 

4

Trần Thị Ngọc Anh

7A

 

5

Trần Thị Diệu Linh

7A

 

6

Trần Thị Xuân Phương

7A

 

7

Trần Thị Ngọc Ánh

7A

 

8

Trần Thị Bích

8A

 

9

Trần Thị Gấm

8A

 

10

Trần Thị Phương Linh

8A

 

11

Trần Thị Phương

8A

 

12

Trần Thị Ánh Thương

8A

 

13

Trần Minh Xuyến

8A

 

14

Trần Thị Thu Hà

9A

 

15

Trần Văn Huy

9A

 

16

Trần Thị Hương Giang

9A

 

 

                                                                                                                       Hòa Hậu, ngày 29 tháng 1 năm 2019

NGƯỜI LẬP                                                                                                    XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: thcsnhanhoa

Xem thêm

Văn bản mới

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Múa kỷ niệm mái trường trong lễ đón chuẩn năm học 2015-2016
dạy học theo VNen môn Âm nhạc 6
NÓI CHUYỆN HỌC NHƯ THẾ NÀO
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kết quả thi khoa học kĩ thuật

kết quả thi khoa học kỹ thuật nhà trường

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Quy chế làm việc năm học 2018-2019
Xem thêm...