Tin tức/(Trường THCS Nhân Hòa)/HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN/
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CM

                MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

 

          Năm học 2018 - 2019 là năm học tiếp tục thực hiện chủ đề “ Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM. Toàn ngành GD quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao chất lượng dạy học. Vậy để thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra của các cấp, ngành thì trước hết phải đổi mới công tác quản lý và đổi mới phải bắt đầu từ tổ chức các tổ chuyên môn.

          Tổ chuyên môn là một bộ phận hết sức quan trọng trong tất cả các hoạt động của trường học nói chung và trường tiểu học nói riêng. Tổ chuyên môn quản lý giáo viên trong tổ một cách cụ thể, đi sát các lớp, cập nhật tình hình chất lượng học sinh cũng như trình độ giáo viên từng ngày, từng tháng….

       Vậy sinh hoạt tổ chuyên môn là vấn đề đang được các cấp quản lý quan tâm và tìm giải pháp phù hợp để cải tiến nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Là một CBQL, tôi suy nghĩ và mạnh dạn đưa ra một số giải pháp để hoạt động tổ chuyên môn đạt hiệu quả.

        Trên thực tế trong một trường học nói chung và trong các tổ chuyên môn nói riêng do đặc thù nhiệm vụ của các tổ khác nhau nên khối lượng công việc các tổ cũng khác nhau, vì vậy việc tổ chức các hoạt động trong tổ chuyên môn của mình có hiệu quả là điều đáng được chú trọng. Trên thực tế việc sinh hoạt ở nhiều tổ chuyên môn chỉ là hình thức, không mấy hiệu quả. Vậy điều đáng quan tâm đối với các tổ chuyên môn là tìm kiếm các giải pháp để tổ chức sinh hoạt chuyên môn có hiệu quả.

 Với Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn:

       Phải là người gương mẫu, có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Là người đóng vai trò trung tâm, có khả năng nắm bắt nhanh tình hình trong tổ, luôn bao quát công việc, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn cùng đồng nghiệp. Linh hoạt, sáng tạo, mềm dẻo trong công việc, mạnh dạn đề xuất những vấn đề liên quan đến tổ. Xây dựng mối đoàn kết trong tổ, là người biết lắng nghe, biết chia sẻ đặc biệt biết cách phản hồi tích cực (bởi đây là cách phản hồi khiến người nghe nhận ra cái sai mà vẫn thấy mình được coi trọng, sửa sai trong tâm trạng vui vẻ, thoái mái).

     Ngay từ đầu năm học, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, phải bám sát kế hoạch chung của nhà trường, kế hoạch về chuyên môn để xây dựng kế hoạch chuyên môn của tổ. Khi xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn cần phải lấy ý kiến của các tổ viên, xây dựng dự thảo rồi họp tổ chuyên môn để các thành viên trong tổ trao đổi,bàn bạc rồi đi đến thống nhất kế hoạch hoạt động của tổ trong năm học. Kế hoạch phải cụ thể, chi tiết, rõ ràng: từ việc nêu phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu, các biện pháp thực hiện…đến việc phân công người thực hiện, thời gian hoàn thành…cho từng công việc trong từng tuần, từng tháng.

          Khi phân công chuyên môn, phải nghiên cứu, xem xét năng lực chuyên môn, nắm bắt hoàn cảnh của từng giáo viên để bố trí, sắp xếp phù hợp. Phải biết khơi dậy lòng nhiệt tình, biết khích lệ, động viên các tổ viên để tổ viên hoàn thành nhiệm vụ.

         Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ. Nội dung sinh hoạt chuyên môn cần chuẩn bị kỹ lưỡng để thông báo trong cuộc họp, từ đó khắc phục tình trạng sinh hoạt tổ chuyên môn qua loa chiếu lệ. Vận động giáo viên nghiêm túc chấp hành sự phân công chuyên môn của nhà trường, mỗi giáo viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao, thẳng thắn góp ý với mục đích góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

     Nên tham khảo ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo nhà trường trước những vấn đề khó, chưa nắm bắt cụ thể để giải quyết một cách có hiệu quả nhất.

     Phải thống nhất nề nếp sinh hoạt tổ chuyên môn và qui định chung của tổ. Thiết lập hồ sơ theo qui định của chuyên môn.

      Ngoài ra, để hoạt động chuyên môn có hiệu quả, tôi mạnh dạn đưa ra một số giải pháp cụ thể như sau:

1. Sinh hoạt tổ chuyên môn là một buổi thảo luận kế hoạch của các cá nhân.

       Trong các buổi sinh hoạt tổ, giáo viên chủ động đưa ra kế hoạch cho tháng, tuần. Kế hoạch của giáo viên phải cụ thể từng phần việc cho lớp mình trong tuần.

- Tất cả các giáo viên trong tổ đều phải nghiên cứu, đưa ra ý kiến đóng góp để xây dựng kế hoạch cho các lớp trong từng thời điểm và cả kế hoạch lâu dài (VD kế hoạch kiểm tra sách vở, đồ dùng hoặc kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu….).

2. Sinh hoạt tổ chuyên môn là thời gian nghe báo cáo và thống nhất kế hoạch của từng nhóm.

       Tổ trưởng và to phos phải nắm rõ sở trường đi theo môn của GV trong tổ, phân công rõ ràng, cụ thể cho từng cá nhân hoặc từng nhóm giáo viên. Gv được phân công sẽ là người chịu trách nhiệm theo dõi, nhận xét, báo cáo về tình hình học tập, chất lượng, sách vở…tất cả những gì liên quan đến môn mà mình phụ trách trong tổ khối.

3. Sinh hoạt chuyên môn có thể tổ chức dưới hình thức giao ban nhanh.

    Vào 15 phút đầu giờ hoặc vào các tiết ngoài giờ lên lớp, trong thời gian đó học sinh sẽ tự quản hoặc kết hợp với tổng phụ trách. Giáo viên báo cáo nhanh những vấn đề nổi cộm và xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

 4. Các buổi sinh hoạt chuyên môn thực sự là buổi trao đổi dân chủ, tự giác và có khoa học.

Thông thường các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn được diễn ra dưới trình tự: Tổ trưởng nêu nội dung, giáo viên phát biểu ý kiến. Ta có thể thay đổi hình thức sinh hoạt như sau: Giáo viên chủ động nêu kế hoach, đưa ý kiến cụ thể từng phần việc, tổ trưởng tổng hợp ý kiến, những việc có thể giải quyết trong tổ thì trả lời trực tiếp, khi vượt thẩm quyền của tổ chuyên môn , thì Tổ trưởng chuyên môn trực tiếp xin ý kiến Hiệu Trưởng, sau đó sẽ trả lời hoặc chỉ đạo tổ viên thực hiện

5. Mỗi buổi sinh hoạt tổ chỉ chú trọng vào một chủ đề trọng tâm.

      Trước khi sinh hoạt tổ, tổ trưởng thông báo chủ đề chính của buổi sinh hoạt, giáo viên có thể chuẩn bị bằng văn bản và thảo luận dựa  trên thực tế tại lớp mình chủ nhiệm hoặc các lớp khác trong tổ. Sau khi thảo luận xong, GV nộp văn bản cho tổ trưởng để lưu vào hồ sơ tổ.(VD thảo luận chuyên đề HĐNGLL: Tổ trưởng thông báo chuyên đề, giáo viên thảo luận về phương pháp, hình thức tổ chức, nội dung cần có, Gv phụ trách từng phần, thời gian cho mỗi phần…sau khi họp xong nộp báo cáo bằng văn bản cho tổ trưởng lưu)

 6. Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hình thức chuyên đề

         Có thể đưa ra các chuyên đề sau: Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi; phụ đạo học sinh yếu, kémchuyên đề giải toán tuổi thơ, viết văn hay;  chuyên đề viết sáng kiến kinh nghiệm;  tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp.......

     Dựa vào các chuyên đề trên, mỗi tháng 2 tuần sinh hoạt tổ 1 buổi. Tổ trưởng đưa ra chuyên đề cần thảo luận, cử một đồng chí tổ viên chuẩn bị nội dung báo cáo trước tổ, các tổ viên khác chuẩn bị  ý kiến xây dựng nội dung cho chuyên đề, đúc rút kinh nghiệm sau buổi sinh hoạt.

* Từ những giải pháp trên, tôi xin mạnh dạn đưa ra một số đề xuất như sau:

- Ban giám hiệu phải chủ động vào cuộc cùng với các tổ trưởng chuyên môn thảo luận và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời tích cực tự học tự bồi dưỡng để có đủ trình độ, năng lực hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên.

- Hàng năm, căn cứ vào tình hình cụ thể của nhà trường, Hội đồng khoa học nhà trường tổ chức cho giáo viên đăng kí đề tài sáng kiến kinh nghiệm, làm báo cáo chuyên đề về các nội dung sát thực, cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Khuyến khích các tổ cùng tham gia xây dựng các chuyên đề này.

- Các chuyên đề có chất lượng tốt sau khi nghiệm thu cần được phổ biến rộng rãi tới toàn thể giáo viên để họ áp dụng vào giảng dạy.

        Để thực hiện được chủ đề năm học “Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” thì phải đổi mới cách quản lý từ tổ chuyên môn, đổi mới từ cách sinh hoạt tổ. Mỗi thành viên trong tổ là một hạt nhân quan trọng. Mỗi GV phải phấn đấu hết mình cho sự nghiệp giáo dục nói chung và cho sự đổi mới nói riêng.Người tổ trưởng phải có cái nhìn tổng quát và biết gắn kết những ý tưởng riêng trong tổ thành ý tưởng chung của cả tổ và biến những kế hoạch đó thành những hoạt động cụ thể cho tổ CM.

      Sinh hoạt tổ CM sẽ thực sự có hiệu quả khi các thành viên trong tổ thực sự đoàn kết, tự giác, nỗ lực không ngừng và có thêm sự hỗ trợ kịp thời của CM trường và lãnh đạo trường.

 Tôi tin tưởng rằng nếu thực hiện một cách khoa học các giải pháp trên thì chắc chắn chất lượng hoạt động của các tổ chuyên môn sẽ từng bước được nâng cao, góp phần thực hiện tốt mục tiêu của mỗi nhà trường nói riêng và của nghành giáo dục nói chung.

Tác giả: thcsnhanhoa

Xem thêm

Văn bản mới

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Múa kỷ niệm mái trường trong lễ đón chuẩn năm học 2015-2016
dạy học theo VNen môn Âm nhạc 6
NÓI CHUYỆN HỌC NHƯ THẾ NÀO
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kết quả thi khoa học kĩ thuật

kết quả thi khoa học kỹ thuật nhà trường

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Quy chế làm việc năm học 2018-2019
Xem thêm...