Tin tức/(Trường THCS Nhân Hòa)/HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG/
Một số việc làm cần thiết để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

      Theo thông tư số 59 /2012 BGDĐT và thông tư số 47/2002/BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia, trường đạt chuẩn quốc gia được chia làm hai mức độ: Trường đạt chuẩn quốc gia mức I là trường đạt các tiêu chuẩn cần thiết của trường đạt chuẩn quốc gia để đảm bảo tổ chức các hoạt động giáo dục có chất lượng toàn diện phù hợp với mục tiêu giáo dục. Trường đạt chuẩn quốc gia mức II là  là trường đạt các tiêu chuẩn cần thiết của trường đạt chuẩn quốc gia để đảm bảo tổ chức các hoạt động giáo dục có chất lượng toàn diện ở mức độ cao hơn mức I tạo tiền đề tiếp cận với trình độ phát triển của trường học ở các nước trong khu vực và trên thế giới.

     Những năm qua công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở huyện đã được cấp ủy Đảng chính quyền địa phương và ngành giáo dục đào tạo rất quan tâm nên đã đạt được mục tiêu đề gia của từng giai đoạn. Sau đây là một số việc làm cần thiết để xây dưng trường đạt chuẩn quốc gia:

Thứ nhất, đó là sự vào cuộc với tinh thần chủ động và quyết tâm cao của Ban Giám hiệu nhà trường, nhất là người Hiệu trưởng. Điều quan trọng trước hết là người Hiệu trưởng phải có một tinh thần vào cuộc chủ động chứ không thể cứ chờ chỉ đạo của trên mới làm, đồng thời phải kiên trì và quyết tâm rất cao bởi việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vốn đã khó khăn, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở một xã đã có 3 trường đạt chuẩn quốc gia thì càng khó khăn hơn bội phần.

Thứ hai, Phát huy tinh thần, trí tuệ tập thể, xây dựng tầm nhìn, kế hoạch khả thi.. Trên cơ sở tầm nhìn và mục tiêu đã xác định, người Hiệu trưởng huy động trí tuệ tập thể để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia với lộ trình và bước đi thích hợp, có tính khả thi cao, được cán bộ, giáo viên và các bậc phụ huynh học sinh đồng tình ủng hộ. Đây chính là kim chỉ nam, là cơ sở đầu tiên và vô cùng quan trọng để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Thứ ba, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành Giáo dục - Đào tạo. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành giáo dục - đào tạo vừa là bước đi, vừa là giải pháp quan trọng cho nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Trên cơ sở kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia có tính khoa học, tính thực tiễn, vì thế mà có tính khả thi cao của nhà trường, người hiệu trường cần tham mưu để nhận được sự ủng hộ, sự quan tâm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành giáo dục - đào tạo.

Việc tham mưu phải thường xuyên, nội dung phải cụ thể, phân định rõ trách nhiệm của mỗi bên liên quan; địa phương phải có sự quan tâm lãnh đạo để huy động được các cấp, ngành vào cuộc, huy động mọi nguồn lực từ chính trị, tinh thần đến vật chất cho nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, coi đó vừa là nhiệm vụ, vừa là vinh dự của địa phương mình; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là xây dựng một môi trường học tập tốt và lâu dài cho con em nhân dân, là hành động thiết thực, cụ thể thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng xác định giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu.

Trên cơ sở tham mưu của nhà trường, cấp ủy địa phương cần ban hành những nghị quyết chuyên đề về công tác giáo dục nói chung, nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia nói riêng; chính quyền địa phương, cụ thể là UBND xã  thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở cấp mình. Hàng năm, Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch và kết quả đạt được, đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã những giải pháp tiếp theo.

Trên cơ sở những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm chính trong việc huy động các nguồn kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất cho trường đạt chuẩn quốc gia (ở các vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, địa phương cần ưu tiên nguồn kinh phí từ các chương trình mục tiêu quốc gia như chương trình 135 các giai đoạn, chương trình xây dựng nông thôn mới…).

Ngành Giáo dục - Đào tạo cần quan tâm đầu tư về trang thiết bị dạy học, đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý của nhà trường đạt các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học và chất lượng học sinh. Hàng năm, ngành Giáo dục - Đào tạo cần kiểm tra, đánh giá kết quả đạt được của nhà trường theo mục tiêu và theo lộ trình đề ra để có sự chỉ đạo kịp thời và đề ra những giải pháp thích hợp tiếp theo.

Thứ tư, huy động các nguồn lực cho việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Nguồn lực bao gồm cả quyết tâm chính trị của địa phương, cả tinh thần và vật chất. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đặc biệt đến công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường… Nguồn lực tinh thần là sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, là sự đoàn kết, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường, là sự đồng tình ủng hộ của cha mẹ học sinh, đây là những nhân tố quan trọng, có tính quyết định đến sự thành bại của việc xây dựng trường đạt chuẩn.

Bên cạnh nguồn lực tinh thần là nguồn lực vật chất. Nhà trường phải có một kế hoạch chi tiết cho việc xây dựng các hạng mục cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị trong đó chỉ rõ nguồn kinh phí cần huy động cho từng hạng mục cụ thể. Ngoài nguồn kinh phí của nhà nước và của địa phương, nhất thiết phải huy động nguồn kinh phí xã hội hóa. Việc huy động nguồn kinh phí xã hội hóa vừa thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng, Nhà nước ta, vừa tạo điều kiện để các lực lượng xã hội và cha mẹ học sinh thực hiện trách nhiệm của mình với sự nghiệp trồng người của địa phương và sự học của con em mình, chia sẻ gánh nặng với Nhà nước.

Trong thực tế nếu chỉ trông chờ vào nguồn kinh phí của Nhà nước sẽ không thể hoàn thành việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Có điều, việc huy động nguồn kinh phí xã hội hóa phải được thực hiện đúng pháp luật và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, khả năng đóng góp của nhân dân. Việc huy động nguồn kinh phí xã hội hóa cũng cần có lộ trình phù hợp với lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đã được xác định trong kế hoạch tổng thể.

Có thể nói việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là một chủ trương đúng đắn và kịp thời của Nhà nước ta và ngành Giáo dục - Đào tạo, nhằm hướng đến một nền giáo dục hoàn thiện. 

 

Tác giả: Vũ Việt Thắng

Xem thêm

Văn bản mới

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Múa kỷ niệm mái trường trong lễ đón chuẩn năm học 2015-2016
dạy học theo VNen môn Âm nhạc 6
NÓI CHUYỆN HỌC NHƯ THẾ NÀO
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kết quả thi khoa học kĩ thuật

kết quả thi khoa học kỹ thuật nhà trường

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Quy chế làm việc năm học 2018-2019
Xem thêm...