Tin tức/(Trường THCS Nhân Hòa)/HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN/
Kế hoạch công nghệ thông tin năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CNTT NĂM HỌC 2018 - 2019

 

          Căn cứ hướng dẫn số 1508/SGD&ĐT-CNTT của Sở GD&ĐT Hà Nam ngày 11 tháng 9 năm 2018; hướng dẫn số 789 /GDĐT-CNTT của Phòng GD&ĐT Lý Nhân ngày 18/9/2018 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2018-2019.

Căn cứ vào nhiệm vụ và điều kiện của nhà trường, trường THCS Nhân Hòa xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT trong năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:

A. Đặc điểm tình hình thực hiện công tác ứng dụng CNTT của nhà trường.

          Những năm qua, trường THCS Nhân Hòa đã rất tích cực trong việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh, đặc biệt là khai thác, sử dụng CNTT vào giảng dạy. Nhà trường  tự nhìn nhận đánh giá  một cách khách quan, trung thực cụ thể như sau:

- Ưu điểm:

+ Đại bộ phận giáo viên đã tích cực tìm hiểu, tham khảo để nâng cao nhận thức về chủ trương của Bộ GD-ĐT trong việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy.

+ Đã cử CBGV tham gia các lớp tập huấn ứng dụng CNTT của ngành, đồng thời triển khai hiệu quả tại trường.

+ 96,2% số giáo viên đã biết khai thác mạng, lấy tư liệu phục vụ bài giảng và có email.

- Nhược điểm:

+ Cơ sở vật chất trang thiết bị còn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu.

+ Một số ít GV mới chỉ dừng ở mức độ tối thiểu theo yêu cầu, chưa sáng tạo

trong vận dụng.

B. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm 2018- 2019.

I. Mục đích:

- Tận dụng tối đa các điều kiện cơ sở vật chất hiện có như thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá để phục vụ cho việc ứng dụng CNTT vào dạy học.

- Coi ứng dụng CNTT là một tiêu chí để xếp loại chuyên môn tự học tự bồi dưỡng đối với giáo viên- cán bộ. 

II. Hình thức và nội dung triển khai kế hoạch

- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn

- Tự học, tự bồi dưỡng

- Tổ chức lớp tập huấn......

   - Mỗi giáo viên coi việc ứng dụng CNTT vào tiết học là một yêu cầu trong quá trình đổi mới giáo dục là nhiệm vụ không thể thiếu trong công tác chuyên môn.

- Chuyên môn nhà trường trực tiếp quán triệt đến mỗi giáo viên: Tăng cường dạy học có ứng dụng CNTT, các tiết hội giảng có sử dụng trình chiếu hỗ trợ, phát huy vai trò chủ động sáng tạo của học sinh. Thực hiện đổi mới gắn với khai thác, sử dụng các thiết bị trên cơ sở bám sát chuẩn kiến thức và kỹ năng từng bộ môn. Tăng cường trao đổi thông tin của nhà trường, các văn bản của ngành qua email tên miền hanam.edu.vn

Đi đôi truyền thụ kiến thức bộ môn cần chú trọng tích hợp kiến thức đa môn.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, và công tác sử dụng thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT .

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn khai thác và sử dụng công nghệ thông tin để phục vụ một cách hiệu quả  việc dạy học theo phương pháp mới, sử dụng các phần mềm dạy học và sáng tạo các phần mềm dạy học phù hợp với đắc điểm đối tượng học sinh của nhà trường.

Các nội dung triển khai cụ thể:

 1. Quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44/NQ-CP về:
 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
 • Phát huy vai trò của công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học-công nghệ hiện đại trong quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo.
 • Từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin;

 

2. Tổ chức

Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy cán bộ phụ trách CNTT của trường; có kế hoạch bồi dưỡng đảm bảo chuẩn hóa về đội ngũ này, cụ thể: Thành lập bộ máy phụ trách, quản lý và triển khai các nhiệm vụ CNTT, trong đó có một Lãnh đạo phụ trách và một cán bộ trực tiếp quản lý và triển khai các nhiệm vụ CNTT (cụ thể danh sách ở phần "Tổ chức thực hiện" trong văn bản này)

 

          3. Tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở CNTT

 

- Duy trì việc kết nối cáp quang miễn phí do Viettel cung cấp.

- Có máy tính kết nối Internet, có máy in, đặt tại phòng CNTT để giáo viên khai thác, sử dụng.

- Sử dụng tối đa phòng học Tiếng đã được lắp đặt trong các giờ học Tiếng Anh.

- Nối mạng Internet tại các phòng Tin học để phục vụ giảng dạy môn Tin học và ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy và học các môn học khác.

- Mua máy ảnh kỹ thuật số để phục vụ việc lấy tư liệu đưa lên website.

- Duy trì sự ổn định hoạt động của 1 phòng máy tính phục vụ cho việc dạy và học môn tin học.

4. Ứng dụng CNTT trong quản lí, chỉ đạo, điều hành và triển khai Chính phủ điện tử.

        Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo điều hành và triển khai Chính phủ điện tử ở nhà trường theo hướng đồng bộ, kết nối liên thông. Cụ thể:

        - Ứng dụng họp, hội nghị qua mạng: Tích cực tham gia các cuộc họp, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn qua mạng do Bộ, Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Wesbite (hay Cổng thông tin điện tử): Tiếp tục duy trì Cổng thông tin điện tử theo hình thức tập trung, thực hiện việc đăng tin bài, hoạt động của đơn vị thường xuyên; công khai trên Website theo Thông tư 09/2009/TT – BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GDĐT về việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

        - Thư điện tử (Email) giáo dục: Tiếp tục triển khai cấp tài khoản email, đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên có hộp thư điện tử tên miền của Sở GDĐT (hanam.edu.vn).

        - Phần mềm quản lý trong trường học: tiếp tục triển khai hệ thống phần mềm quản lý trong trường phổ thông theo hình thức trực tuyến (quản lý học sinh, đội ngũ, điểm, đánh giá học sinh, cơ sở vật chất,..) và các phần mềm khác theo từng cấp học

        - Thực hiện nhiệm vụ CNTT đối với các hệ thống thông tin quản lý giáo dục do Bộ, Sở GDĐT cung cấp, thống nhất sử dụng toàn tỉnh: đảm bảo nguồn nhân lực, vật lực và kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ CNTT do Bộ, Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai.

        - Thực hiện công tác truyền thông, định hướng dư luận, tuyên truyền về giáo dục, cập nhật và cung cấp thông tin về hoạt động dạy và học trên website, cổng thông tin của đơn vị mình đảm bảo tần suất hàng tuần (mỗi tuần ít nhất phải có 1 tin bài mới).

5. Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá một cách sáng tạo, thiết thực và hiệu quả. Cụ thể:

           - Tham gia cuộc thi e-Learning theo tinh thần của Quyết định số 1878/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2016 về việc ban hành Thể lệ cuộc thi quốc gia Thiết kế bài giảng e-Learning lần thứ 4 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

           - Sử dụng kho bài giảng e-Learning của Bộ GDĐT: Nhằm đổi mới nội dung, phương pháp, phương thức dạy và học, các trường hướng dẫn cán bộ, giáo viên sử dụng kho bài giảng e-Learning của Bộ GDĐT tại địa chỉ http://elearning.moet.edu.vn. Kho bài giảng e-Learning bao gồm các bài giảng e-Learning có tính tương tác cao để tự học, ôn tập và tự đánh giá, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho bản thân; kho học liệu số (bao gồm học liệu mở, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo).

          - Tham gia cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin” và các cuộc thi ứng dụng CNTT do Bộ, Sở tổ chức.

        6. Khai thác, sử dụng phần mềm nguồn mở

           - Quán triệt và triển khai Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/3/2010 của Bộ GDĐT quy định về sử dụng phần mềm tự do nguồn mở trong các cơ sở giáo dục.

           - Tăng cường sử dụng phần mềm nguồn mở vào chương trình dạy môn Tin học tại trường học.

 

7. Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về CNTT

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ứng dụng CNTT theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT một cách hiệu quả. Nhà trường tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về CNTT do Bộ, Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

a) Nội dung tập huấn theo hướng:

 • Nâng cao kỹ năng khai thác nguồn tư liệu số như bài giảng e-Learning, học liệu mở, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, sách điện tử và các học liệu khác dùng chung phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy của giáo viên toàn ngành.
 • Xây dựng bài giảng e-Learning theo chuẩn HTML5 với các công cụ đơn giản dễ dùng như Adobe Presenter, iSpring, Articulate và Storyline.
 • Sử dụng phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, kết hợp máy tính với thiết bị kính hiển vi.
 • Ứng dụng tài nguyên số vào trong các giờ dạy để nâng cao chất lượng bài học, tạo không khí vui vẻ, dễ dàng nhận biết, tăng tính chủ động, tự tìm tòi khám phá.

        b) Phương thức tổ chức tập huấn, bồi dưỡng: Kết hợp hài hòa giữa phương thức tập huấn, bồi dưỡng trực tiếp, tập trung và phương thức qua mạng (blended learning). Bộ GDĐT (Cục CNTT) cung cấp Cổng đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến tại địa chỉ http://taphuan.moet.edu.vn/, đăng ký miễn phí tạo lập các khóa tự đào tạo, bồi dưỡng liên hệ với Cục CNTT qua hòm thư điện tử cuccntt@moet.edu.vn hay cuccntt@moet.gov.vn để được hỗ trợ.

8. Xây dựng mô hình giáo dục điện tử

Nhà trường xây dựng mô hình trường học điện tử đảm bảo nguyên tắc ứng dụng CNTT một cách hiệu quả, thiết thực, nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy - học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Mô hình trường học điện tử bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

a) Hạ tầng và trang thiết bị CNTT phục vụ quản lý và dạy - học gồm: mạng LAN, Internet tốc độ cao, mạng không dây (wifi), phòng máy tính, máy tính phục vụ quản lý, máy tính phục vụ chuyên môn, máy in, webcam/camera, thiết bị trình chiếu (màn chiếu, màn hình)... và một số trang thiết bị tiên tiến, được bố trí trong phòng có đủ diện tích, ánh sáng và bàn ghế, tiện nghi phụ trợ phù hợp.

b) Hệ thống phần mềm ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục gồm:

- Website trường học để cung cấp, công khai thông tin ra xã hội; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tới phụ huynh, học sinh.

- Sử dụng thư điện tử trao đổi thông tin quản lý và dạy - học.

- Sử dụng phần mềm quản lý nhà trường trực tuyến, gồm: quản lý hành chính điện tử (e-offĩce), quản lý học sinh, quản lý giáo viên, quản lý các kỳ thi, xếp thời khóa biểu, quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật chất, quản lý thư viện... ứng dụng sổ điện tử, học bạ điện tử.

c) Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, gồm: sử dụng hiệu quả các thiết bị, phần mềm dạy học, thí nghiệm ảo, phần mềm mô phỏng; ứng dụng một cách có hiệu quả hệ thống ứng dụng dạy - học thông minh, hiện đại ở những nơi có điều kiện; ứng dụng kho bài giảng e-Learning, sách điện tử, sách giáo khoa điện tử đổi mới phương pháp dạy - học; ứng dụng hệ thống đánh giá người học trực tuyến.

d) Không ngừng nâng cao nhận thức, năng lực ứng dụng CNTT của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo hướng chuẩn hóa và chuyên nghiệp, từng bước đạt chuẩn quốc tế.

đ) Ban hành hệ thống quy chế quản lý, vận hành, duy trì và ứng dụng các hệ thống CNTT trong nhà trường một cách khoa học và hiệu quả.

9. Giải pháp thực hiện

 1. Nhà trường tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về nhiệm vụ và mục tiêu chung của toàn ngành theo Nghị quyết 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó, việc ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành giáo dục, nghiên cứu, tổ chức dạy và học là một nhiệm vụ trọng tâm, tiên quyết.
 2. Giải pháp về tài chính: Huy động nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương, hợp tác công tư, xã hội hóa, thuê dịch vụ. Trong đó, cần quán triệt việc triển khai các ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo tinh thần của Quyết định số 80/2014/Đ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
 3. Giải pháp về thể chế: Căn cứ vào các bộ tiêu chuẩn, cơ chế chính sách mà các cơ quan quản lý giáo dục cấp trên, UBND tỉnh và UBND huyện, thành phố đã ban hành về ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý GDĐT, làm cơ sở để định hướng đầu tư và triển khai ứng dụng CNTT một cách có hiệu quả ở các nhà trường; Triển khai hệ thống CNTT phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, có hình thức khen thưởng kịp thời các cá nhân làm tốt việc ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy.

 

III. Tổ chức thực hiện

Phân công nhiệm vụ:

          1. Ông Trần Hữu Thân - Phó hiệu trưởng - Trưởng ban: Phụ trách chung; Phụ trách chuyển văn bản của ngành tới các GV, CNV có liên quan qua email.

          2. Ông Đinh Đức Dũng- Thư ký hội đồng SP- Phó ban: phụ trách cơ sở vật chất cho công tác CNTT.

         3. Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Giáo viên tin học - Thành viên: Phụ trách trang Web của nhà trường,  phụ trách Sổ điểm điện tử.

  4. Bà Trần Thị Hồng Quyên - Tổ trưởng chuyên môn - Thư ký

IV. Chỉ tiêu phấn đấu chung.

         - Tích cực tham gia các cuộc thi qua mạng như: Giải toán, giải tiếng anh, thi giáo án E-learning.... phấn đấu xếp thứ 15- 17/25 trường trong huyện.

- Về ứng dụng công nghệ thông tin xếp thứ 15/25 trường trong huyện.

V. Kế hoạch cụ thể

THÁNG

NỘI DUNG THỰC HIỆN

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

 

9

- Quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT.  Đưa thông tin về lễ khai gảng lên trang Web của nhà trường.

- Áp dụng thống kê điểm kiểm tra khảo sát toàn trường.

- Tổ chức cho HS tham gia thi các cuộc thi giải Toán, Tiếng anh, Vật lí .... qua mạng.

- Hoàn thiện sổ điểm điện tử

- Triển khai sử dụng sổ liên lạc điện tử

 

- Đ/c Thân và GV

- Đ/c Chi

 

- Đ/c Quyên

- Đ/c Dũng

- Đ/c Chi, Thân,

 

 

10

Thi GVG cấp trường, yêu cầu giáo viên biết soạn giáo án vi tính dạy ít nhất 1 tiết bằng máy chiếu.

- Đưa thông tin về kiện toàn các tổ chức, về hội thi GVG cấp trường, tuyên truyền kỷ niệm ngày 20/10, lên trang Web của nhà trường.

Cá nhân GV chọn và đăng ký

 

- Đ/c Chi

 

 

11

- Đưa thông tin về tổng kết thi giáo viên giỏi cấp trường, tuyên truyền kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổ chức cho GV tham gia cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng e-Learning” do Bộ GDĐT và Quỹ Laurence S. Ting tổ chức

- Áp dụng thống kê điểm kiểm tra chất lượng giữa học kỳ I.

- Đ/c Chi

 

 

 

 

- Đ/c Chi, Thân

 

 

12

- Đưa thông tin về ra đề thi đề xuất HSG 9, xây dựng nguồn tài liệu mở trên trang Web của nhà trường.

- Tham gia thi GVG cấp huyện: 100% giờ dạy sử dụng giáo án trình chiếu.

- Áp dụng thống kê điểm kiểm tra chất lượng học kỳ I.

- Đ/c Chi

 

 

GV thi GVDG

- Đ/c Chi

 

 

1/2017

- Đưa thông tin về sơ kết học kỳ I lên trang Web của nhà trường.

- Hoàn thiện nhập điểm học kỳ I vào sổ điểm điện tử.

Báo cáo sơ kết CNTT

- Đ/c Chi

 

- Đ/c Thân, Chi và GV

- Đ/c Thân

 

 

2/2017

- Tuyên truyền về nghỉ tết Nguyên Đán, chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

- Xây dựng thư viện học liệu mở

- In ấn, sao lưu sổ điểm điểm tử

- Đ/c Chi

 

 

- Đ/c Thân, Chi

 

 

3

Tổ chức cho HS thi các cuộc thi giải toán, tiếng anh qua mạng cấp huyện, tỉnh. Áp dụng thống kê điểm kiểm tra chất lượng giữa học kỳ II.

- Đ/c Thân, Chi, Quyên.

 

 

4,5

- Áp dụng thống kê điểm kiểm tra chất lượng học kỳ II.

- Áp dụng tổng kết điểm, hoàn thiện điểm ở sổ điểm điện tử

- Báo cáo tổng kết năm học về CNTT

- Đ/c Chi

 

- Đ/c Thân

 

 

6,7,8

- Quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường thông qua sổ liê lạc điện tử

Đ/c Thân, Chi

 

 

 

KÝ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

Nhân Hòa, ngày 20 tháng 9 năm 2018

Người lập kế hoạch

 

 

Trần Hữu Thân

           

 

Tác giả: thcsnhanhoa

Xem thêm

Văn bản mới

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Múa kỷ niệm mái trường trong lễ đón chuẩn năm học 2015-2016
dạy học theo VNen môn Âm nhạc 6
NÓI CHUYỆN HỌC NHƯ THẾ NÀO
 • Ba công khai
 • Thông báo

Kết quả thi khoa học kĩ thuật

kết quả thi khoa học kỹ thuật nhà trường

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Quy chế làm việc năm học 2018-2019
Xem thêm...