Tin tức/(Trường THCS Nhân Hòa)/HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG/
Kết quả ngày đọc sách năm 2016

KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

NGÀY SÁCH VIỆT NAM NĂM 2016

 

          Thực hiện Kế hoạch số: 229/KH-GD&ĐT ngày 8 tháng 4 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Lý Nhân về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2016, trường THCS Nhân Hòa đã tổ chức thực hiện Ngày Sách Việt Nam năm 2016 tại thư viện của đơn vị, cụ thể như sau:

 

          I. Công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện Ngày Sách Việt Nam năm 2016

          1. Công tác chuẩn bị

          Quán triệt kế hoạch số 229 tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và HS nhà trường.

          Cán bộ thư viện xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày hội đọc sách”

          Mời hội khuyến học và cán bộ phụ trách văn hóa xã tham gia “Ngày hội đọc sách”

          2. Tổ chức thực hiện

          Thời gian tổ chức: 14h ngày 21 tháng 4 năm 2016

Địa điểm: tại thư viện nhà trường.

          Thành phần gồm:Đại biểu hội khuyến học xã, cán bộ văn hóa xã (khách mời)

                                 Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

          II. Kết quả tổ chức thực hiện

          1. Số lượng cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia

          100% cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường tham gia

2. Nhận thức của giáo viên, học sinh về Ngày Sách Việt Nam, thói quen đọc sách

          Các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đều có nhận thức đúng đắn về “Ngày sách Việt Nam”. Bước đầu đã hình thành cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh có thói quen đọc sách.

          3. Kết quả quyên gom, tặng sách vở ( nêu rõ số lượng từng loại sách, vở , cách bố trí, sắp xếp sau đợt quyên gom, …)

          Sách tham khảo: 20 quyển

          Sách nghiệp vụ : 25 quyển

          Sách thiếu nhi   : 30 quyển

          Tất các loại sách quyên góp được đều được nhập vào thư viện và được sắp xếp theo từng loại sach.

          4. Kết quả tổ chức các hoạt động khác hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam năm 2016

          Trường đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện ngày đọc sách theo đúng hướng dẫn của công văn số 229 của phòng giáo dục đào tạo và đạt kết quả tương đối tốt     

                                                    

              

Tác giả: THCS Nhân Hòa

Xem thêm

Văn bản mới

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Múa kỷ niệm mái trường trong lễ đón chuẩn năm học 2015-2016
dạy học theo VNen môn Âm nhạc 6
NÓI CHUYỆN HỌC NHƯ THẾ NÀO
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kết quả thi khoa học kĩ thuật

kết quả thi khoa học kỹ thuật nhà trường

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Quy chế làm việc năm học 2018-2019
Xem thêm...