Tin tức/(Trường THCS Nhân Hòa)/HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG/
TỔNG KẾT NĂM HỌC

                                                   

PHÒNG GDĐT HUYỆN LÝ NHÂN

   TRƯỜNG THCS NHÂN HOÀ

                            BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2014 -2015

 Năm học 2014 -2015 của thầy và trò trường THCS Nhân Hoà đã kết thúc. Trong năm học qua thầy và trò của nhà trường đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên mọi mặt để hoàn thành nhiệm vụ năm học với một kết quả đáng khích lệ.

 1. CÔNG TÁC PHỔ CẬP VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
 • Nhà trường xác định công tác phổ cập và phát triển giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Ngay từ đầu nhà trường đã triển khai làm tốt công tác tuyển sinh lớp 6. Có 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học thuộc địa bàn tuyển sinh của trường đã được tuyển vào lớp 6, đảm bảo đúng nguyên tắc quy định tuyển sinh của ngành. Công tác tuyển sinh của trường được phòng đánh giá xếp loại tốt. Công tác duy trì sĩ số đạt 100%.
 • Đối với công tác phổ cập THCS và THPT trường đã chủ động triển khai, thực hiện và đã hoàn thiện các loại hồ sơ theo quy định đảm bảo chính xác, khớp, sạch đẹp. Đặc biệt trường đã sử dụng phần mềm phổ cập để quản lý hồ sơ phổ cập của trường một cách khoa học. Các tiêu chuẩn phổ cập của trường luôn ổn định và đạt tỉ lệ cao. Tỉ lệ phổ cập THCS của trường đạt tỉ lệ 99,8%. Qua kiểm tra đánh giá của phòng công tác phổ cập của trường được xếp loại tốt, xếp thứ 7/25.
 • II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC TOÀN DIỆN 
 • Mặc dù trong điều kiện trường chưa có phòng học bộ môn, phòng chức năng, phòng hiệu bộ còn thiếu, đội ngũ còn bất cập về chủng loại, một số thầy cô phải dạy chéo môn . Song thầy và trò nhà trường đã linh hoạt triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện.
 1. Đạo đức
 • Trong năm học thầy trò nhà trường  đã tiếp tục triển khai các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động  "Hai không", "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đức tự học sáng tạo", cùng với các phong trào thi đua" Hai tốt", Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

 

Năm học

2014-2015

TSHS

 

Tốt

Khá

TB

Yếu

Ghi chú

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

 

 

      Khối 6

62

56

90,3

6

9,7

0

0

0

0

 

 

Khối 7

40

23

57,5

15

37,5

2

5

0

0

 

 

Khối 8

48

24

50

19

39,5

5

10,5

0

0

 

 

Khối 9

59

49

83,1

10

16,9

0

0

0

0

 

 

Tổng

209

152

72,7

50

23,9

7

3,3

0

0

 

 

 • Các thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc thực hiện kỉ cương nền nếp của lớp của trường. Các thầy cô giáo thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng đạo đức cho các em học sinh. Hầu hết các em học sinh đều có ý thức rèn luyện tốt. Các em đều đã thực hiện được tình cảm kính thầy yêu bạn, lễ phép với nhân dân. Luôn có ý thức phân đấu vươn lên, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ, xây dựng lớp thành một tập thể có kỉ cương nề nếp tốt điển hình là lớp 9B, 6B. Kết quả xếp loại đạo đức của trường trong năm học: 
 • Tồn tại: Vẫn còn một số ít học sinh ý thức rèn luyện, tu dưỡng chưa cao còn trốn học đi chơi điện tử như  em Đô lớp 8B, em Tuấn Anh, em Long, em Tuấn ở lớp 9A còn đánh bạn. Tỉ lệ hạnh kiểm trung bình còn cao.2.Công tác trí dục
 •  Năm học 2014 -2015 là năm học thầy trò nhà trường tiếp tục thực hiện phong trào thi đua ‘Hai tốt’, cuộc vận động "Hai không". Là năm học các thầy cô giáo tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, vận dụng kiến thức liên môn, đổi mới kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng. Trong năm học các thầy cô đã thực hiện nghiêm túc nề nếp quy  chuyên môn , đảm bảo dạy theo chuẩn kiến thức kĩ năng, 100% các môn học đều hoàn thành chương trình theo đúng quy định.
 • Trong năm học các em học sinh của trường cũng có nhiều chuyển biến và tiến bộ trong học tập, các em đã bước đầu có ý thức tự giác, chủ động trong học tập, trong kiểm tra thi cử. Các em đã thích nghi với phương pháp học tập mới, tích cực chủ động trong học tập và tự kiểm tra đánh giá, nhiều lớp có phong trào học tập tốt điển hình như lớp 6B,9B.
 • Công tác hội thảo thi giáo viên giỏi của trường trong năm học cũng có nhiều tiến bộ hơn những năm học trước. 100% các giáo viên của trường đều tham gia hội giảng và viết sáng kiến kinh nghiệm. Kết quả về SKKN có 8/15 bài đạt loại tốt. 5/18 bài đạt loại khá, 2/15 bài đạt loại trung bình. Về giờ dạy có 8/15 giáo viên đạt loại giỏi. 7/15 giáo viên đạt loại khá. Tham gia thi hội giảng cấp huyện trường có 2 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện. Trong đó cô Chi xếp thứ 7 về môn Toán, cô Sinh môn Địa xếp thứ 6.
 • Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trong năm qua được nhà trường quan tâm, động viên đúng mực. Các thầy cô giáo và các em học sinh ở các đội tuyển đều có nhiều cố gắng và quyết tâm cao. Nhiều đội tuyển xếp thứ hạng cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. Kết quả đội HSG lớp 9 xếp thứ 6/25 trường. Toàn trường có 15 em đạt giải học sinh giỏi cấp huyện về các môn văn hoá trong đó có 3 giải nhì, 3 giải ba, 9 giải khuyến khích.Các đội xếp cao đó là Sử 9 thứ 6, Văn 9 xếp thứ 2/25, Lý 9  Xếp thứ 5/25, Văn 8, xếp thứ 3, Toán 8 xếp thứ 1/25 , Anh 6 xếp 4, IOE 6 xếp thứ 2. Các thầy cô có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng như thầy Thái, cô Anh, cô Luận, cô Huyền.
 • Về chất lượng đại trà năm học qua của trường vẫn ổn định và ngày càng được nâng cao. Thi vào cấp 3 xếp thứ 2/25 trường. Kỳ thi cuối năm có nhiều môn đạt chất lượng cao như Văn 9, Toán 6, Toán 9, Anh 9, Văn 7. Cụ thể xếp loại học lực trong năm học qua:

 

Năm học

2014-2015

TSHS

 

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

      Khối 6

62

8

12,9

24

38,7

26

41,9

4

6,5

0

0

Khối 7

40

2

5

11

27,5

25

62,5

2

5

0

0

Khối 8

48

4

8,3

14

29,1

28

58,3

2

4,17

0

0

Khối 9

59

13

22,0

15

25,4

31

52,5

0

0

0

0

Tổng

209

27

12,9

64

30,6

110

52,6

8

3,8

0

0

 • Tồn tại: Bên cạnh những cố gắng và thành tích thầy và trò nhà trường đã đạt được trong năm học qua thì nhà trường vẫn còn một số tồn tại cần phải suy nghĩ và khắc phục đó là một số đội tuyển HSG còn thấp so với chỉ tiêu đề ra như đội Anh6,7 đội Văn 7, Anh 8. Một số môn thi chất lượng cuối năm còn quá thấp.Tỉ lệ học sinh yếu kém còn cao so với chỉ tiêu đề ra.
 1. Công tác văn thể mĩ
 • Trong năm học công tác văn thể mĩ của trường được thầy trò nhà trường quan tâm làm tốt: Hàng ngày các lớp đều thực hiện tốt công tác vệ sinh trường lớp, giữ gìn cảnh quan nhà trường luôn sạch sẽ góp phần nâng cao hiệu quả các giờ học.
 • Phong trào về nề nếp sinh hoạt văn nghệ hàng ngày được các lớp duy trì thực hiện tốt. Đội văn nghệ của nhà trường hoạt động sôi nổi và hiệu quả cao phục vụ tốt cho các buổi sinh hoạt tập thể như khai giảng, kỷ niệm 20/11, sơ kết tổng kết năm học…
 • III.HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP VÀ Y TẾ HỌC ĐƯỜNG
 1. Lao động hướng nghiệp dạy nghề
 •  Trong năm học nhà trường đã tổ chức tốt các buổi lao động cho các em học sinh ở các khối lớp như cắt cỏ, chăm sóc cây xanh, san sân thể dục làm cho cảnh quan nhà trường luôn sạch sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của thầy trò nhà trường.
 • Công tác hướng nghiệp dạy nghề được nhà trường chỉ đạo nghiêm túc. 100% học sinh lớp 8 và lớp 9 tham gia học nghề. Thi nghề điện dân dụng học sinh lớp 9 đỗ 100% trong đó loại giỏi chiếm 90% không có loại trung bình. Chương trình hướng nghiệp cho các em học sinh lớp 9 cũng được quan tâm làm tốt đảm bảo dạy đủ dạy đúng chương trình.
 • 2. Công tác y tế học đường

100% học sinh nhà trường tham gia bảo hiểm y tế nhà trường đã kết hợp với trạm y tế xã để làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho các em học sinh. 100% các em học sinh lớp 9 được tiêm phòng uốn ván.

        3. Công tác Đoàn- Đội

 • Hoạt động đội của trường trong năm học được duy trì tốt và đạt được hiệu quả cao. Đội sao đỏ của trường hoạt động tích cực, hàng tuần đều làm tốt công tác theo dõi bình xét thi đua giữa các lớp. Đã kịp thời phát hiện và khắc phục các mặt tồn tại góp phần đưa hoạt động của trường vào kỷ cương nề nếp.
 • Đội đã triển khai thực hiện tốt các chủ điểm chủ đề hàng tháng theo quy định. Đã tổ chức phát động các phong trào, các kế hoạch do Hội đồng đội phát động. Trong năm học Đội đã triển khai kế hoạch quyên góp 1000 đồng mu axe đạp tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả mua được một xe đạp trị giá 700000 đồng để tặng cho em Trần Bích Khuyên lớp 8B đã phấn đấu đạt được nhiều thành tích trong học tập rèn luyện tu dưỡng.
 • Đội đã phát động phong trào làm kế hoạch nhỏ đạt được kết quả rất tốt. Đội cũng đã tổ chức cho 100% các đội viên tham gia viết thư UPU.
 • Chi đoàn nhà trường đã góp phần tích cực thúc đẩy phong trào thi đua ‘Hai tốt’. Các đoàn viên giáo viên của chi đoàn đều có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu trong công tác và trong các phong trào thi đua. Chi đoàn đã bồi dưỡng kết nạp được 42 thiếu niên vào Đoàn. Bồi dưỡng và giới thiệu cho chi bộ một đoàn viên ưu tú làm lí lịch kết nạp Đảng.
 • IV.CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC
 • Trong năm học nhà trường đã phối kết hợp chặt chẽ với hội cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội ở địa phương để làm tốt công tác giáo dục học sinh. Đã tham mưu với hội khuyến học xã làm tốt công tác khen thưởng cho các học sinh có thành tích trong học tập, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
 • Đã tham mưu với Đảng và chính quyền địa phương quan tâm đầu tư xây dựng đơn nguyên II gồm các phòng học bộ môn, phòng chức năng và phòng hiệu bộ cho trường.
 • Trường luôn được sự ủng hộ nhiệt tình của hội cha mẹ học sinh. Trong năm học hội cha mẹ học sinh đã quan tâm làm tốt công tác phối kết hợp với nhà trường để giáo dục học sinh. Hội cũng thường xuyên quan tâm động viên thầy trò nhà trường về tinh thần cũng như vật chất trong các ngày khai giảng, kỷ niệm 20/11, sơ kết học kỳ, tổng kết năm học.Trong năm học hội cha mẹ học sinh đã ủng hộ tu bổ cơ sở vật chất cho trường với tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng.

Năm học 2014- 2015 thầy và trò nhà trường đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đạt được những kết quả trên trước hết là sự nỗ lực cố gắng phấn đấu không ngừng của thầy trò nhà trường. Bên cạnh đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương, của lãnh đạo phòng giáo dục cùng sự ủng hộ nhiệt tình của hội cha mẹ học sinh . Sự phối kết hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể ở địa phương đối với nhà trường.

                                                 Hoà Hậu, ngày 29 tháng 5 năm 2015

                                                                    Hiệu trưởng

 

 

                                                                  Trần Hữu Quang

 

Tác giả: THCSNHANHOA

Xem thêm

Văn bản mới

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Múa kỷ niệm mái trường trong lễ đón chuẩn năm học 2015-2016
dạy học theo VNen môn Âm nhạc 6
NÓI CHUYỆN HỌC NHƯ THẾ NÀO
 • Ba công khai
 • Thông báo

Kết quả thi khoa học kĩ thuật

kết quả thi khoa học kỹ thuật nhà trường

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Quy chế làm việc năm học 2018-2019
Xem thêm...