• Địa chỉ: THCS Nhân Hòa
  • Email: C2nhanhoa@HANAM.EDU.VN
  • Điện thoại: 02263875957
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Trọng Giang Nam
Vị trí: Hiệu Trưởng
Email: ttgnam64c2nho@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0986451099
2
Họ tên: Trần Hữu Thân
Vị trí: Hiệu Phó
Email: tranhuuthan78c2nhanhau@gmail.com
Điện thoại: 0984667976

Văn bản mới

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Múa kỷ niệm mái trường trong lễ đón chuẩn năm học 2015-2016
dạy học theo VNen môn Âm nhạc 6
NÓI CHUYỆN HỌC NHƯ THẾ NÀO
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kết quả thi khoa học kĩ thuật

kết quả thi khoa học kỹ thuật nhà trường

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Quy chế làm việc năm học 2018-2019
Xem thêm...