Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Số: 194 /PGDĐT-THCS
V/v tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên kỹ năng... Chi tiết
2018-10-27
937/KH-PGD
Kế hoạch tổ chức thực hiện ' Ngày pháp luật... Chi tiết
2018-10-15
KH05/ATGT
Kế hoạch tưởng niệm các nạn nhân bị tai nạn giao... Chi tiết
2018-10-15
số 1669/KH-SGDĐT
Kế hoạch ra đề thi đề xuất năm học 2018-2019 Chi tiết
2018-10-05
789/PGDĐT
Về việc hướng dẫn nhiệm vụ CNTT tháng 9 năm 2018 Chi tiết
2018-09-18
CV761 về kế hoạch triển khai đề án văn hóa đọc
CV761 về kế hoạch triển khai đề án văn hóa đọc Chi tiết
2018-09-14
1533
V/V hướng dẫn thực hiện một số nội dung mô hình... Chi tiết
2018-09-13
1524/SGDĐT
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2018-2019 Chi tiết
2018-09-12
số 14/KHHĐĐ
Tham gia cuộc thi đọc sách vì tương laitháng 9/2018 Chi tiết
2018-09-12
CV 1715 về viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019
CV 1715 về viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019 Chi tiết
2018-09-01
438/UBND-NV
Văn bản nâng lương kì I - 2018 Chi tiết
2018-05-10
656/TB-TCCB
Về việc làm hồ sơ chuyển nơi công tác năm 2018 Chi tiết
2018-05-04
1176
v/v tổ chức thi GVCN giỏi cấp THCS Chi tiết
2016-09-15
Số: 515/PGDĐT-THCS
V/v tập huấn chuyên môn môn Ngữ văn và tập huấn... Chi tiết
2016-07-29
236
Công văn báo cáo danh bạ Website Chi tiết
2016-04-12
05
BÁO CÁO V/v tổ chức kiểm tra chất lượng cuối năm... Chi tiết
2016-04-11
198
công văn tổ chức cuộc thi giáo viên sáng tạo trên nền... Chi tiết
2016-04-01
dd 2014-10-06
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT của Sở GD&ĐT Hà Nam Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07
BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Múa kỷ niệm mái trường trong lễ đón chuẩn năm học 2015-2016
dạy học theo VNen môn Âm nhạc 6
NÓI CHUYỆN HỌC NHƯ THẾ NÀO
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kết quả thi khoa học kĩ thuật

kết quả thi khoa học kỹ thuật nhà trường

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Quy chế làm việc năm học 2018-2019
Xem thêm...