Điểm báo

Kết quả thống kê thi thử lớp 9 tháng 4 năm học 2016-2017
Nhằm nâng cao chất lượng thi vào cấp 3 của học sinh lớp 9 các trường trông toàn huyện đã tổ chức thi thử cho các e học sinh
Tác giả:

Xem thêm


Phần thi kể chuyện của cô giáo Nguyễn Ngọc Hà thi giáo viên chủ nhiệm giỏi
Giao lưu văn nghệ nối vòng tay nhân ái
Hà Nam quê hương tôi
phần thi năng khiếu của cô giáo Đào Thị Hương
Giao lưu văn nghệ nối vòng tay nhân ái