Tin tức/(Trường Tiểu học Nhân Thịnh)/Đoàn Thanh niên/
DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2019 – 2020

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI  ĐOÀN TRƯỜNG TH NHÂN THỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

 

 

 DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN, NĂM HỌC 2019 - 2020

 

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Trần Thị Thoa

20/07/1990

Bí thư

 

2

Nguyễn Thị Thương

15/03/1991

Phó bí thư

 

3

Thái Thị Như Quỳnh

04/11/1991

Ủy viên

 

4

Nguyễn Thị Hải

27/11/1989

 

 

5

Vũ Thị Kim Thoa

06/04/1995

 

 

6

Trần Thị Thúy

01/06/1992

 

 

7

Trịnh Thị Ánh Nguyệt

15/06/1995

 

 

8

Lương Thị Khuyên

20/03/1986

 

 

9

Nguyễn Thị Ánh

16/05/1992

 

 

10

Nguyễn Ngọc Tú

25/08/1991

 

 

11

Trần Thị Lệ

01/08/1989

 

 

                                                             Nhân Thịnh, ngày 05/10/2019

                                                                       TM BCH chi đoàn

   

 

                                                                        Trần Thị Thoa

Tác giả: TH Nhân Thịnh

Phần thi kể chuyện của cô giáo Nguyễn Ngọc Hà thi giáo viên chủ nhiệm giỏi
Giao lưu văn nghệ nối vòng tay nhân ái
Hà Nam quê hương tôi
phần thi năng khiếu của cô giáo Đào Thị Hương
Giao lưu văn nghệ nối vòng tay nhân ái