Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Thịnh)/Lịch công tác/
Lịch công tác tháng 5 năm 2019

 

* Tuần 1/05/2018

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ Hai

29/4/2019

Trực nghỉ lễ

 

Đ/c Ngần

 

Thứ Ba

30/4/2019

Trực nghỉ lễ 30/4

Đ/c Huê

 

Thứ tư

01/5/2019

 

Trực nghỉ lễ 01/5

 

Đ/c Ngần

 

Thứ  Năm

02/05/2019

- Họp giao ban

- Ký duyệt giáo án

 

LĐT

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ Sáu

03/05/2018

- Hoàn thiện hồ sơ KTNB tháng 4

 

Đ/c Ngần

Đ/c  Huê

 

 

Thứ Bảy

04/05/2019

- Trực học bù ngày 29/4/2019

- Họp triển khai công tác tháng 5 tại trường MN xã Phú Phúc

Đ/c  Huê

Đ/c Ngần

 

Tuần 2 tháng 05/2018

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ Hai

06/05/2019

- Họp giao ban.

- Ký duyệt giáo án.

- Kiểm tra việc thực hiện ba công khai trong nhà trường

LĐT

Đ/c Huê

BKTNB

 

Thứ Ba

07/05/2019

- Làm kế hoạch phát triển đến năm 2025

- Học trực tuyến tại UBND xã

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ tư

08/05/2019

- Làm báo cáo KTNBTH.

- Hoàn thiện hồ sơ các cuộc vận động và phong trào thi đua

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ  Năm

09/05/2019

- Hoàn thiện hồ sơ KTNBTH

 

 

Ban KTNBTH

 

Thứ Sáu

10/05/2019

 

- Hoàn thiện hồ sơ các cuộc vận động và phong trào thi đua

LĐT

 

 

Thứ Bảy

11/05/2019

 

- Sinh hoạt chuyên môn

LĐT

Các tổ chuyên môn

 

Tuần 3 tháng 05/2018

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ Hai

13/05/2019

- Họp giao ban.

- Ký duyệt giáo án.

 

LĐT

Đ/c Huê

BKTNB

 

Thứ Ba

14/05/2019

- Kiểm tra chất lượng cuối năm

- Làm báo cáo kiểm định chất lượng 

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ tư

15/05/2019

- Kiểm tra hồ sơ các cuộc vận động và phong trào thi đua tại PGD

- Làm báo cáo tổng kết kiểm tra nội bộ trường học

Đ/c Huê

 

Đ/c Ngần

 

Thứ  Năm

16/05/2019

- Hoàn thiện hồ sơ KTNBTH

 

 

Ban KTNBTH

 

Thứ Sáu

17/05/2019

 

- Hoàn thiện hồ sơ các cuộc vận động và phong trào thi đua

- Họp triển khai công tác hè tại PGD

Đ/Huê

 

Đ/Ngần

 

 

Thứ Bảy

18/05/2019

 

- Sinh hoạt chuyên môn

LĐT

Các tổ chuyên môn

 

 

Tác giả: mnnhanthinh

Phần thi kể chuyện của cô giáo Nguyễn Ngọc Hà thi giáo viên chủ nhiệm giỏi
Giao lưu văn nghệ nối vòng tay nhân ái
Hà Nam quê hương tôi
phần thi năng khiếu của cô giáo Đào Thị Hương
Giao lưu văn nghệ nối vòng tay nhân ái