Tin tức/(Trường Mầm non Nguyên Lý)/Lịch công tác/
Lich công tác tháng 9/2016

Tháng 9/2016, Hiệu trưởng nhà trường xây dựng lịch công tác tháng 9.

Tác giả: mnnguyenly
http://hanam.edu.vn/data/1299956597482286890/tintuc/files/05.2017/L%E1%BB%8ACH C%C3%94NG T%C3%81C TH%C3%81NG 9-2016.doc

Phần thi kể chuyện của cô giáo Nguyễn Ngọc Hà thi giáo viên chủ nhiệm giỏi
Giao lưu văn nghệ nối vòng tay nhân ái
Hà Nam quê hương tôi
phần thi năng khiếu của cô giáo Đào Thị Hương
Giao lưu văn nghệ nối vòng tay nhân ái