Tin tức/(Trường Mầm non Hòa Hậu)/LỊCH CÔNG TÁC TUẦN/
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 9 NĂM 2018

LỊCH CÔNG TÁC

LÃNH ĐẠO TRƯỜNG - NĂM HỌC 2018 - 2019

Tuần 4 tháng 9 năm 2018

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2 ngày 24/9/2018

 

- Duyệt KH năm học với PGD

- Họp giao ban, Ký duyệt giáo án các lớp.

 -Tổng hợp PCGDXM

 - Dạy 2 HĐ

 

- Đ/c Thi

- Đ/c Thúy

- Đ/c Hường

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 ngày 25/9/2018

 

- Điều chỉnh kế hoạch NH 2018-2019.

 Dạy 2 hoạt động

- Nhập số liệu điều tra phổ cập giáo dục.

- Tổng hợp PC

 

C- Họp Ban ĐDCM trẻ

 

- Đ/c Thi

 

- Đ/c Hường, Thúy

- LĐT, KT

 

Thứ 4 ngày 26/9/2018

 

- Xây dựng kế hoạch thanh tra năm học 2018-2019.

- Tổng hợp thống kê

- KT VSMT;- Dạy 2 hoạt động

 

 

 

- Đ/c Thi

- Đ/c Hường

- Đ/c Thúy

 

Thứ 5 ngày 27/9/2018

 

- Đi chấm hồ sơ PCGD-XMC-PGD

- KT bếp ăn; Dạy 2 HĐ

 

- KT khu x22

 

- Đ/c Thi

- Đ/c Hường, - Đ/c Thúy

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 ngày 28/9/2018

 

 

- XD Kế hoạch CNTT, Pháp chế 2018-2019

- Hoàn thiện hồ sơ PCGD-XMC

 

 

- Dạy 2 hoạt động

 

- Đ/c Thi

 

- Đ/c Hường, Thuý

- Đ/c Thúy

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

29/9

Chủ nhật

Ngày 30/9/2018

 

 

Họp CB, GV, NV

 

 

 

CB,GV,NV

 

 

 

Tác giả: mnhoahau
http://hanam.edu.vn/data/17100689042437266122/tintuc/files/10.2018/L%E1%BB%8Bch c%C3%B4ng t%C3%A1c tu%E1%BA%A7n 4 thang 9.doc

Phần thi kể chuyện của cô giáo Nguyễn Ngọc Hà thi giáo viên chủ nhiệm giỏi
Giao lưu văn nghệ nối vòng tay nhân ái
Hà Nam quê hương tôi
phần thi năng khiếu của cô giáo Đào Thị Hương
Giao lưu văn nghệ nối vòng tay nhân ái