tin tức-sự kiện

Hội nghị Cán bộ công nhân, viên chức, người lao động Năm học 2017-2018

Hòa trong niềm vui hân hoan của năm học mới.

Hôm nay, thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dụcvà Đào tạo huyện Lý Nhân, trường THCS Nhân Hưng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức, người lao động Năm học 2017-2018.

Nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Hội nghị năm học 2016-2017 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018. Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Báo cáo tổng hợp ý kiến của đoàn viên trong đơn vị.

Hội nghị thành công 100% công đoàn viên nhất trí với nội dung hội nghị.

Tác giả: THCS Nhân Hưng

Xem thêm


Phần thi kể chuyện của cô giáo Nguyễn Ngọc Hà thi giáo viên chủ nhiệm giỏi
Giao lưu văn nghệ nối vòng tay nhân ái
Hà Nam quê hương tôi
phần thi năng khiếu của cô giáo Đào Thị Hương
Giao lưu văn nghệ nối vòng tay nhân ái