tin tức-sự kiện

Chia tay đồng chí Lê Văn Chà về nghỉ hưu

Nhà trường quan tấm đến mọi mặt hoạt động, công tác và đời sống của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường, không chỉ làm tốt công tác động viên, chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ các thầy cô giáo đang giảng dạy mà còn làm tốt công tác động viên các thầy cô giáo trải qua quá trình công tác được cấp trên cho nghỉ hưu, làm tốt công tác phát huy truyền thống tốt đẹp trong các thế hệ nhà giáo trong đơn vị. Trong ảnh: Thầy Hiệu trưởng Trương Văn Thơ phát biểu ghi nhận quá trình công tác, và cống hiến của thầy giáo Lê Văn Chà, tặng quà lưu niệm của Chi bộ, Nhà trường, Công đoàn, các tổ chuyên môn tặng thầy Lê Văn Chà trong buổi chia tay thầy Chà nghỉ hưu. (ngày 01 tháng 03 năm 2017).

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Huyền

Xem thêm


Phần thi kể chuyện của cô giáo Nguyễn Ngọc Hà thi giáo viên chủ nhiệm giỏi
Giao lưu văn nghệ nối vòng tay nhân ái
Hà Nam quê hương tôi
phần thi năng khiếu của cô giáo Đào Thị Hương
Giao lưu văn nghệ nối vòng tay nhân ái