tin tức-sự kiện

Tổng kết học kỳ I năm học 2016-2017

Trong buổi tổng kết học kỳ I nhà trường trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích tốt trong học tập cũng

như các hoạt động tập thể.

Tác giả: NTTH

Xem thêm


Phần thi kể chuyện của cô giáo Nguyễn Ngọc Hà thi giáo viên chủ nhiệm giỏi
Giao lưu văn nghệ nối vòng tay nhân ái
Hà Nam quê hương tôi
phần thi năng khiếu của cô giáo Đào Thị Hương
Giao lưu văn nghệ nối vòng tay nhân ái