Tổ chức

  • Tổ KHXH

  • Địa chỉ: Trường THCS Nhân Hưng, Nhân Hưng-Lý Nhân-Hà Nam
  • Email: c2nhanhung@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0919958145
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hà Không có ảnh
Vị trí: Tổ trưởng
Email: duclan76@gmail.com
Điện thoại: 0919958145
2
Họ tên: Trần Thị Loan Không có ảnh
Vị trí: Tổ phó
Email: ttloan76@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0983158076
3
Họ tên: Lê Thị Định Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên
Email: ttdinh78@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0978158593

Phần thi kể chuyện của cô giáo Nguyễn Ngọc Hà thi giáo viên chủ nhiệm giỏi
Giao lưu văn nghệ nối vòng tay nhân ái
Hà Nam quê hương tôi
phần thi năng khiếu của cô giáo Đào Thị Hương
Giao lưu văn nghệ nối vòng tay nhân ái