Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Số 380/PGDĐT-TĐKT
HƯỚNG DẪN THI ĐUA KHEN THƯỞNG CUỐI NĂM 2019-2020... Chi tiết
2020-06-15
SỐ 360/HD-PGDĐT
Hướng dẫn kiểm tra học sinh giỏi khối 8 năm h... Chi tiết
2020-06-06
SỐ 352/GDĐT-THCS
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THÁNG 6 CẤP THCS... Chi tiết
2020-06-04
1231/KH-SGDĐT
Kế hoạch thực hiên phong trào thi đua 'đổi ... Chi tiết
2018-05-17
382/PGDĐT-NGLL
v/v Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực p... Chi tiết
2018-05-16
448/UBND-VP
V/V Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vao lớp 10 THPT... Chi tiết
2018-05-14
660/SGDĐT-TCCB
V/ v thực hiện chỉ thị của Bộ GDĐT về tăng c... Chi tiết
2018-05-09
2456/BYT-KCB
V/v - tăng cường thực thi luật phòng chống tác h... Chi tiết
2018-05-07
343/PGDĐT-NGLL
Phòng ngừa, ngăn chặn tuyên truyền phát triển đ... Chi tiết
2018-05-04
322/PGDĐT-NGLL
V/v triển khai phát động việc trồng hoa tạo cả... Chi tiết
2018-04-27
361/KH-PGDĐT
Triển khai công tác thực hiện bình đẳng giới v... Chi tiết
2018-04-26
353/UBND-GDĐT
V/v Tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước... Chi tiết
2018-04-24
306/PGDĐT-NGLL
V/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dị... Chi tiết
2018-04-23
45/KH-UBND
Kế hoạch, phổ biến các Luật được thông qua t... Chi tiết
2018-04-19
941/UBND-NC
V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và... Chi tiết
2018-04-18
521/SGDĐT-CTTT
Vv đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh, an ... Chi tiết
2018-04-17
187/UBND-GDĐT
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng ... Chi tiết
2018-03-12
297/SGDĐT-CTTT
V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh tr... Chi tiết
2018-03-12
34/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn ... Chi tiết
2018-03-08
154/KH-PGDĐT
Kế hoạch, công tác phòng chống tham nhũng năm 201... Chi tiết
2018-03-05
159/PGDĐT-NGLL
Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2018... Chi tiết
2018-03-05
847/GDĐT-THCS
Hướng dẫn kiểm tra chất lượng giữa học kỳ ... Chi tiết
2017-10-06
08/KH
Kế hoạch tổ chức tháng cao điểm 'Vì ngư... Chi tiết
2017-10-06
846/HD-GDĐT
Hướng dẫn tổ chức ra đề thi và thẩm định r... Chi tiết
2017-10-05
103/ QĐ -THCSNH
Tổ chức Ngày hội Khoa học kỹ thuật năm học 2... Chi tiết
2017-10-05
104/QĐ-THCSNH
Quyết định về việc thành lập Ban Giám khảo &#... Chi tiết
2017-10-05
92/KH-UBND
Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá gi... Chi tiết
2017-09-22
718/PGDĐT-NGLL
Sử dụng các trang mạng Internet và mạng xã hội... Chi tiết
2017-09-15
90/2017/KH THCS
Kế hoạch triển khai ngày hội khoa học kỹ thuậ... Chi tiết
2017-09-15
670/PGDĐT-NGLL
Triển khai thực hiện công tác y tế trường học... Chi tiết
2017-08-22
19/KH-CTĐ
Kế hoạch vận động nguồn lực công tác hội n... Chi tiết
2017-05-23
329/PGDĐT-NGLL
Hưởng ứng ngày thế giới không hút thuốc lá 31... Chi tiết
2017-05-23
319/PGDĐT-NGLL
Hướng dẫn đăng ký thi đấu giả bóng bàn thiên... Chi tiết
2017-05-19
51-KH-UBND
Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2017... Chi tiết
2017-05-19
40/TTTT-CNTT
Theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ, điều khi... Chi tiết
2017-05-17
311/PGDĐT-NGLL
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 127 năm ngày s... Chi tiết
2017-05-16
15/LHH-BTC
Tuyên truyền vận động và tổ chức cuộc thi sá... Chi tiết
2017-05-08
47/KH-UBND
Thực hiện kết luận số 11- KL/TW NGÀY 19/01/2017 c... Chi tiết
2017-05-04
280/PGDĐT-NGLL
C/v 280 Tăng cường phòng tránh đuối nước cho HS ... Chi tiết
2017-04-28
03/CTr-SVHTTDL-SLĐTBXH-SGDĐT
C/V 03 chương trình phối hợp tổ chức phổ cập ... Chi tiết
2017-04-26
564/VPUB-KGVX
C/V Tuyên truyền, quán triệt các quy định hiện h... Chi tiết
2017-04-25
958/KH-UBND
Kế hoạch phòng chống mại dâm trên địa bàn t... Chi tiết
2017-04-17
240/KH-GDĐT
Kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam năm 2017... Chi tiết
2017-04-11
02/KH-ATGT
Kế hoạch tổ chức tuần lễ an toàn giao thông đ... Chi tiết
2017-03-27
206/KH-GD&ĐT
kẾ HOẠCH HỘI THI GVCN LỚP GIỎI NĂM HỌC 2016-201... Chi tiết
2017-03-21
995/LĐTBXH-TE
Tăng cường công tác bả vệ trẻ em thực hiện c... Chi tiết
2017-03-17
125/KH-BCĐ
Kế hoạch thực hiên chương trình phòng chống mua... Chi tiết
2017-03-15
21/KH-BCĐ
Triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma tu... Chi tiết
2017-03-15
241/UBND-KT&HT
v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng giờ tr... Chi tiết
2017-03-14
32/KH-UBND
Kế hoạch phòng chống dịch cúm A(H7N9) tại Huyệ... Chi tiết
2017-03-10
293/KH-SGDĐT
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác ... Chi tiết
2017-03-09
29KH-HĐTĐKT
kẾ HOẠH CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2017... Chi tiết
2017-03-07
228/SGDĐT-CTTT
V/V Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hoá trong... Chi tiết
2017-02-24
16/UBND-TH
V/V Thực hiện nhiệm vụ sau Tết nguyên Đán Đinh... Chi tiết
2017-02-06
126/KH-GDĐT
Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc thi viết v... Chi tiết
2017-02-02
17/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức giải vật Lễ hội phát lươ... Chi tiết
2017-02-02
909/KHLT-PGDĐT-CĐGD
KẾ HOẠCH Triển khai phong trào thi đua năm học 20... Chi tiết
2016-12-19
907/PGDĐT
Sơ tuyển Hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng năm... Chi tiết
2016-12-16
903/PGDĐT-NGLL
Tổ chức các Hoạt động tuyên truyền 20 năm tái... Chi tiết
2016-12-16
1832/QĐ-SGDĐT
Quyết định khen thưởng cuộc thi Khoa học kỹ t... Chi tiết
2016-12-15
601/QĐ-GDĐT
Quyết định hội đồng coi chấm thi nghề cấp TH... Chi tiết
2016-11-01
788/PGDĐT-NGLL
Tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư li... Chi tiết
2016-11-01
1201/UBND-CTĐ
Ủng hộ đồng bào Miền Trung khắc phục lũ lụt... Chi tiết
2016-10-28
1574/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn bổ sung thi Nghề Năm học 2016-2017... Chi tiết
2016-10-27
780/PGDĐT-THCS
Hướng dẫn tổ chức hội thi đồ dùng dạy học... Chi tiết
2016-10-27
114/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước CHXHCN V... Chi tiết
2016-10-26
746/PGDĐT-NGLL
Hướng dẫn thi Nghề Năm học 2016-2017... Chi tiết
2016-10-14
591/GDĐT-THCS
Hướng dẫn cuộc thi Vận dụng kiến thức liên m... Chi tiết
2016-08-18
571/PGD-THCS
Sinh hoạt chuyên môn trường học mới năm học 20... Chi tiết
2016-08-12
1090/SGDĐT-GDTrH
Tập huấn sinh hoạt Chuyên môn cụm trường cấp ... Chi tiết
2016-07-26
847/UBND-TCKH
Triển khai thi hành Luật phí và lệ phí 2015... Chi tiết
2016-07-25
353/PGDDT-NGLL
Tuyên truyền trực quan bầu cử Quốc hội khoá XI... Chi tiết
2016-05-18
281/TB-GDĐT
Thông báo lịch lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch ng... Chi tiết
2016-04-26
279/PGDĐT-THCS
Hướng dẫn đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, P... Chi tiết
2016-04-26
170/CAH
Tuyên truyền chấp hành quy định đăng ký xe mô t... Chi tiết
2016-04-25
530/SGDĐT-CTTT
Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền phòn... Chi tiết
2016-04-25
248/TB-PGDĐT
Thông báo Kiểm tra, thẩm định thi đua khen thưở... Chi tiết
2016-04-14
205/GDĐT-NGLL
Đôn đốc thực hiện công tác BHYT học sinh, năm ... Chi tiết
2016-04-02
198/GDĐT-CNTT
Hướng dẫn dự thi :'Giáo viên sáng tạo trên... Chi tiết
2016-04-01
180/GDĐT-TTr
Đón Đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở Giáo dục... Chi tiết
2016-03-29
359/SGDĐT-CTTT
Mời ham dự Hội thảo chuyên môn trực tuyến củ... Chi tiết
2016-03-24
08/KH-THCS
Kế hoạch tổ chức hội thảo nâng cao chất lư... Chi tiết
2016-03-17
156/PGD-THCS
Hội thảo Môn Ngữ văn lớp 9 Năm học 2015-2016 ... Chi tiết
2016-03-16
37b/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện :' Chương trình bảo v... Chi tiết
2016-03-14
205/SGDĐT-VP
Hướng dẫn viết đánh giá Sáng kiến kinh nghiệ... Chi tiết
2016-02-25
106/GDĐT
Tổ chức thi Olympic tiếng Anh cấp Tỉnh - Năm họ... Chi tiết
2016-02-18
105/GDĐT
Hướng dẫn bổ sung tổ chức thi giải toán qua In... Chi tiết
2016-02-17
89/GD-THCS
Hướng dẫn bổ sung thi OLYMPIC tài năng tiếng Anh ... Chi tiết
2016-02-04
90/GD-THCS
Hướng dẫn bổ sung thi GVG cấp Huyện - Năm học ... Chi tiết
2016-02-04
87/PGDĐT
Hướng dẫn nghỉ Tết Bính Thân 2016... Chi tiết
2016-02-03
76/SGDĐT-VP
Quy định nghỉ học, đảm bảo sức khỏe và phò... Chi tiết
2016-01-23
10/KH-HU
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ l... Chi tiết
2016-01-19
59/KH-LN
Kế hoạch tổ chức Hội thi :'Nghi thức Đội... Chi tiết
2016-01-18
01/2015-2016
Mẫu lịch báo giảng mới(15-16)... Chi tiết
2015-08-18
06
HỒ SƠ THI GVCN GIỎI(2014-2015)... Chi tiết
2015-05-15
THI ĐUA
CÁC LAOIJ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO THI ĐUA KHEN THƯỞNG... Chi tiết
2015-05-01
03
CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN(TTư 30)... Chi tiết
2015-05-01
06
MẪU SỔ ĐẦU BÀI HĐNGLL... Chi tiết
2015-04-25
01/2015/TTLT-BNV-BTC
Thông tư liên tịch hướng dẫn một số nghị đ... Chi tiết
2015-04-14
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
04
BIEN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ GIÁO VIÊN... Chi tiết
2014-09-10
05
MẪU LỊCH BÁO GIẢNG... Chi tiết
2014-09-10
01
MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUYÊN MÔN-THCS NHÂN HƯNG... Chi tiết
2014-09-01
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
64/2014/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ... Chi tiết
2014-06-26
02
LUẬT LAO ĐỘNG MỚI.MẪU ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN... Chi tiết
2012-06-18
Số: 58/2011/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại h... Chi tiết
2011-12-12
55/2011/TT-BGDĐT
ĐIỀU LỆ Ban đại diện cha mẹ học sinh ... Chi tiết
2011-11-22
55/2011/TT-BGDĐT
Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ... Chi tiết
2011-11-22
07
ĐIỀU LỆ Trường trung học cơ sở, trường trung... Chi tiết
2011-03-28
Số: 49/2005/NĐ-CP
QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG L... Chi tiết
2005-04-11

Phần thi kể chuyện của cô giáo Nguyễn Ngọc Hà thi giáo viên chủ nhiệm giỏi
Giao lưu văn nghệ nối vòng tay nhân ái
Hà Nam quê hương tôi
phần thi năng khiếu của cô giáo Đào Thị Hương
Giao lưu văn nghệ nối vòng tay nhân ái