Bạn cần biết

Công khai đội ngũ năm học 2017-2018

Biểu mẫu 11

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

     PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS NHÂN KHANG           

                     THÔNG B¸O

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017-2018

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

32

30

2

 

 

22

7

3

 

 

I

Giáo viên

26

26

 

 

 

19

7

 

 

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 Thể dục

2

2

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Âm nhạc

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

3

Mỹ thuật

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

4

Tin học

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

5

Tiếng Anh

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

6

Ngữ văn

5

5

 

 

 

5

 

 

 

 

7

Lịch Sử

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

8

Địa Lý

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

9

Toán học

4

4

 

 

 

4

 

 

 

 

10

Vật Lý

2

2

 

 

 

1

1

 

 

 

11

Hóa học

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

12

Sinh học

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

13

GDCD

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

14

Công nghệ

3

3

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

3

 

 

 

3

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

III

Nhân viên

3

1

2

 

 

 

 

3

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                                   Nhân Khang, ngày 12 tháng 9 năm 2017

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                               

 

 

 

 

                                            Nguyễn Thị Mai

 

Văn bản mới

Ngoại khóa tiếng Anh trường THCS Nhân Khang 29/5
Cách đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách để phòng dịch virus Corona
Văn Nghệ chào mừng 20-11-2019 (2)
Văn Nghệ chào mừng 20-11-2019
  • Ba công khai
  • Thông báo