Bạn cần biết

Công khai về đội ngũ 2016-2017

     PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS NHÂN KHANG           

                     THÔNG B¸O

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

33

28

4

 

 

20

9

3

 

 

I

Giáo viên

28

26

2

 

 

20

8

 

 

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 Thể dục

2

2

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Âm nhạc

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

3

Mỹ thuật

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

4

Tin học

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

5

Tiếng Anh

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

6

Ngữ văn

4

4

 

 

 

4

 

 

 

 

7

Lịch Sử

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

8

Địa Lý

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

9

Toán học

5

4

1

 

 

5

 

 

 

 

10

Vật Lý

2

2

 

 

 

1

1

 

 

 

11

Hóa học

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

12

Sinh học

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

13

GDCD

2

1

1

 

 

 

2

 

 

 

14

Công nghệ

3

3

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                                   Nhân Khang, ngày 15 tháng 9 năm 2016

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                

 

 

 

 

                                            Nguyễn Thị Mai

Ngoại khóa tiếng Anh trường THCS Nhân Khang 29/5
Cách đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách để phòng dịch virus Corona
Văn Nghệ chào mừng 20-11-2019 (2)
Văn Nghệ chào mừng 20-11-2019
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT NHÀ TRƯỜNG NĂM 2018-2019

Cơ sở vật chất nhà trường năm 2018-2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2018-2019

Đội ngũ nhà trường năm học 2018-2019

Thủ tục chuyển trường

Thủ tục chuyển trường

Công khai đội ngũ năm học 2017-2018

Đội ngũ nhà trường năm học 2017-2018

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018
Xem thêm...