Bạn cần biết

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2018-2019

 

 

 

Biểu mẫu 12

 

 

 

 

 

 

 

     PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS NHÂN KHANG           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

 

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

 

Tr­ờng THCS Nhân Khang, năm học  2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh
 nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

D­ới TC

Hạng III

Hạng
 II

Hạng
 I

X.sắc

Khá

TB

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

32

     -  

     -  

26

3

3

 

3

26

      -  

27

5

     -  

     -  

I

Giáo viên
Trong đó số giáo viên dạy môn

26

 

 

23

3

 

 

3

23

 

23

4

     -  

     -  

1

 Thể dục

2

 

 

1

1

 

 

1

1

 

2

 

 

 

2

Âm nhạc

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

3

Mỹ thuật

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

4

Tin học

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

1

 

 

5

Tiếng Anh

3

 

 

3

 

 

 

 

3

 

2

1

 

 

6

Ngữ văn

5

 

 

5

 

 

 

 

5

 

4

1

 

 

7

Lịch Sử

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

8

Địa Lý

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

9

Toán học

4

 

 

4

 

 

 

 

4

 

3

1

 

 

10

Vật Lý

2

 

 

1

1

 

 

1

1

 

2

 

 

 

11

Hóa học

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

12

Sinh học

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

13

GDCD

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

14

Công nghệ

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

 

 

3

 

 

 

 

3

 

2

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

1

 

 

 

III

Nhân viên

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

2

1

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên công nghệ, thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nhân Khang, ngày 10 tháng 9 năm 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mai

 

 

Văn bản mới

Ngoại khóa tiếng Anh trường THCS Nhân Khang 29/5
Cách đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách để phòng dịch virus Corona
Văn Nghệ chào mừng 20-11-2019 (2)
Văn Nghệ chào mừng 20-11-2019
  • Ba công khai
  • Thông báo