Bạn cần biết

ĐƠN TUYỂN SINH LỚP 6

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TỈNH HÀ NAM                                       Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

                                                               …………………….………., ngày        tháng 7 năm 2015

 

ĐƠN XIN  TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

Năm học 2015-2016

 


Kính gửi:  Hội đồng tuyển sinh trường THCS…………………….…………….

 

 1.Họ và tên ( Viết chữ in hoa có dấu) :……………………………………………………………. Nam, nữ:………..            

 - Sinh ngày         tháng           năm 200………                           Dân tộc.…….….……

 - Nơi sinh: xã ……………………………….. ,  huyện……………………………… , tỉnh………………………………

  - Họ và tên bố :………………………………………………….. Nghề nghiệp: …………………………...……………….. 

  - Họ và tên mẹ :………………………………………………….. Nghề nghiệp: ………………………….………………..  

 - Hộ khẩu thường trú:…………………..………,huyện……………………, tỉnh……………………………

 -  Là học sinh trường Tiểu học: ……………………………………………….………………………….…………………

 2. Kết quả học tập lớp 5 năm học 2014-2015:

 2.1. Đánh giá thường xuyên đối với tất cả các môn học, hoạt động giáo dục:

           Hoàn thành         

 2.2. Điểm đánh giá định kỳ cuối năm học theo quy định:

         + Môn Tiếng Việt: ……………  + Môn Toán : …………..........................

         + Môn Khoa học :  ……………   + Môn Lịch sử …………..

         + Môn Địa lý: ………. ……… + Môn Tiếng Anh:  ………………………

            + Môn Tin học ( nếu có) :  ……………………………………  

 2.3. Mức độ hình thành và phát triển năng lực:    Đạt:

 2.4. Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất:          Đạt:

 2.5.Điểm đạt được của học sinh trong kỳ kiểm tra nghiệm thu và bàn giao chất lượng cuối năm học:  Môn Tiếng Việt: …………;  Môn Toán : ………….; Môn Tiếng Anh:  …………

 2.6. Kết quả tham gia các kỳ thi  và giao lưu do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức hoặc phát động: Học sinh giỏi TDTT cấp tỉnh:  Đạt giải...........................................................;

   - Các kỳ thi khác (ghi rõ nội dung và kết quả đạt giải) …………………………..…………..………………………  

 2.7.Năng lực đặc biệt của học sinh: ……………………………………………………………....…………………………

3. Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học  năm học  2013-2014:  …………..……

4. Hoàn cảnh gia đình:

 - Con mồ côi, không nơi nương tựa:      ; Con gia đình thương binh, bệnh binh:

 - Con gia đình thuộc diện nghèo:             ;  cận nghèo:

5.Tình trạng sức khoẻ: Tốt:   ;         Tàn tật bẩm sinh.           ; Đặc biệt khác: …………………………..

       Em làm đơn này xin đề nghị Hội đồng  tuyển sinh trường THCS………..……………………..

 xét tuyển cho em được  vào học lớp 6  năm học 2015-2016 tại trường. Em  xin hứa sẽ chấp hành đầy đủ nhiệm vụ của người học sinh theo Điều lệ trường Trung học và Nội qui của nhà trường để phần đấu học tập và rèn luyện đạt kết quả tốt.

       Em xin trân trọng cảm ơn!                                                                                                                       

     XÉT DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG          XÁC NHẬN  CỦA HIỆU TRƯỞNG  Phụ huynh học sinh    Học sinh

     TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS                     TRƯỜNG TIỂU HỌC             ( Ký và ghi rõ họ tên)     ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ngoại khóa tiếng Anh trường THCS Nhân Khang 29/5
Cách đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách để phòng dịch virus Corona
Văn Nghệ chào mừng 20-11-2019 (2)
Văn Nghệ chào mừng 20-11-2019
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT NHÀ TRƯỜNG NĂM 2018-2019

Cơ sở vật chất nhà trường năm 2018-2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2018-2019

Đội ngũ nhà trường năm học 2018-2019

Thủ tục chuyển trường

Thủ tục chuyển trường

Công khai đội ngũ năm học 2017-2018

Đội ngũ nhà trường năm học 2017-2018

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018
Xem thêm...