• Địa chỉ: Trường THCS Nhân Khang
  • Email: c2nhankhang@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513871856
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Nam Anh
Vị trí: Bí thư chi bộ
Email: nnanhpgd.ln@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0916521898
2
Họ tên: Nguyễn Văn Thường
Vị trí: Phó bí thư chi bộ
Email: nvthuong82@gmail.com
Điện thoại: 0948531996
3
Họ tên: Trần Thị Anh
Vị trí: Ủy viên
Email: ttanh67c2nkh@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01678576936
Ngoại khóa tiếng Anh trường THCS Nhân Khang 29/5
Cách đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách để phòng dịch virus Corona
Văn Nghệ chào mừng 20-11-2019 (2)
Văn Nghệ chào mừng 20-11-2019
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT NHÀ TRƯỜNG NĂM 2018-2019

Cơ sở vật chất nhà trường năm 2018-2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2018-2019

Đội ngũ nhà trường năm học 2018-2019

Thủ tục chuyển trường

Thủ tục chuyển trường

Công khai đội ngũ năm học 2017-2018

Đội ngũ nhà trường năm học 2017-2018

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018
Xem thêm...