Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
686/PGDĐT-THCS
v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm... Chi tiết
2017-08-30
1223/SGDĐT-GDTrH
v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trung học năm học... Chi tiết
2017-08-29
3718/BGDĐT-GDTrH
v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trung học năm học... Chi tiết
2017-08-15
15/2017/TT-BGDĐT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHẾ... Chi tiết
2017-06-09
56: 1406 /SGD&DT-CTTT
v/v hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017 Chi tiết
2016-09-23
4325/BGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2016-09-01
1200/SGD-CNTT
V/v Chuẩn bị điều kiện và cập nhật dữ liệu cho năm... Chi tiết
2016-08-15
Số: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC... Chi tiết
2015-09-16
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
58/2011/TT-BGDĐT
Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học... Chi tiết
2011-12-12
Ban hành kèm theo QĐ số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT
Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh trong... Chi tiết
2002-12-25
Cách đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách để phòng dịch virus Corona
Văn Nghệ chào mừng 20-11-2019 (2)
Văn Nghệ chào mừng 20-11-2019
Văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân 2020 - Hoa xuân đầu núi
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT NHÀ TRƯỜNG NĂM 2018-2019

Cơ sở vật chất nhà trường năm 2018-2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2018-2019

Đội ngũ nhà trường năm học 2018-2019

Thủ tục chuyển trường

Thủ tục chuyển trường

Công khai đội ngũ năm học 2017-2018

Đội ngũ nhà trường năm học 2017-2018

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018
Xem thêm...