THẮP SÁNG ƯỚC MƠ - XÂY ĐẮP NIỀM TIN

Thứ sáu, 17/08/2018 16:21:37

Tin nổi bật

Thứ sáu, 17/08/2018 16:21:37

Văn bản mới

Cuộc thi giọng hát GV cấp THCS
Giọng hát GV THCS
cuộc thi hát mừng đảng, mừng xuân
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kết quả thi 24 tuần HK II

Thực hiện công văn hướng dẫn của Phòng GD_ĐT Huyện Lý Nhân. Trường THCS Nhân Mỹ tổ chức coi, và tổ chức chấm thi cho học sinh. Kết quả:

Kết quả thi HK I năm học 2017-2018

Thực hiện công văn hướng dẫn của Phòng GD_ĐT Huyện Lý Nhân. Trường THCS Nhân Mỹ tổ chức coi, và tổ chức chấm thi cho học sinh. Kết quả:

Kết quả thi 8 Tuần học kỳ I. Năm học 2017-2018

Thực hiện công văn hướng dẫn của Phòng GD_ĐT Huyện Lý Nhân. Trường THCS Nhân Mỹ tổ chức coi, và tổ chức chấm thi cho học sinh. Kết quả:

QUY CHẾ Thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường THCS

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường THCS Nhân Mỹ (Ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-THCS, ngày 7/10/2017 của Hiệu trưởng TrườngTHCS Nhân Mỹ)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện Ủy, UBND Huyện, Phòng GD&ĐT Lý Nhân về việc tiếp công dân. Trường THCS Nhân Mỹ công bố lịch tiếp công dân như sau:
Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác