Bạn cần biết

KẾT QUẢ THI IOE LỚP 5 CỦA TỈNH HÀ NAM NĂM HỌC 2018-2019
KẾT QUẢ THI IOE LỚP 5 CỦA TỈNH HÀ NAM NĂM HỌC 2018-2019 
STT       ID            Họ và tên                  Tỉnh Quận/Huyện           Trường                          Điểm         Thời gian             Xếp giải
1 1292611680 Nguyễn Thị Huệ Anh    Hà Nam Huyện Lý Nhân Trường TH Nhân Bình   1890           1800                    Vàng
2 1294922443 Ngô Bảo Châu             Hà Nam Huyện Lý Nhân Trường TH Đức Lý         1880            1782                   Vàng
3 1295001467 Lê Trung Nguyên         Hà Nam Huyện Duy Tiên Trường TH Châu Giang B 1820        1689                   Đồng
4 1294418249 Nguyễn Mỹ Duyên       Hà Nam Huyện Lý Nhân Trường TH Nhân Bình   1750             1763                   KK
5 1294204280 Nguyễn Vũ Thùy Linh  Hà Nam Huyện Duy Tiên Trường TH Yên Nam    1730             1528                   KK
6 1294561380 Trần Phương Anh        Hà Nam Huyện Lý Nhân Trường TH Vĩnh Trụ      1730             1707                   KK
7 1294656711 Quách Ngọc Huy Hoàng Hà Nam Huyện Lý Nhân Trường TH Nhân Hưng 1710          1787                   KK
8 1292568296 Trần Nguyệt Anh          Hà Nam Huyện Lý Nhân Trường TH Nhân Mỹ     1710            1800                    KK
9 1290164094 Nguyễn Mai Phương   Hà Nam Huyện Duy Tiên Trường TH Tiên Nội      1700             1800                   KK
Các tin khác

Văn bản mới

CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN TRONG TRƯỜNG HỌC
Văn nghệ chào mừng năm học mới 2018-2019 của Trường TH - THCS Nhân Mỹ
Phần Thi kể chuyện của cô Nguyễn Thị Dịu
Văn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2018-2019
  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾT QUẢ THI IOE LỚP 9 NĂM HỌC 2018-2019

KẾT QUẢ THI IOE LỚP 9 NĂM HỌC 2018-2019

KẾT QUẢ THI IOE LỚP 5 CỦA TỈNH HÀ NAM NĂM HỌC 2018-2019

KẾT QUẢ THI IOE LỚP 5 CỦA TỈNH HÀ NAM NĂM HỌC 2018-2019

Kết quả thi 24 tuần HK II

Thực hiện công văn hướng dẫn của Phòng GD_ĐT Huyện Lý Nhân. Trường THCS Nhân Mỹ tổ chức coi, và tổ chức chấm thi cho học sinh. Kết quả:

Kết quả thi HK I năm học 2017-2018

Thực hiện công văn hướng dẫn của Phòng GD_ĐT Huyện Lý Nhân. Trường THCS Nhân Mỹ tổ chức coi, và tổ chức chấm thi cho học sinh. Kết quả:

Kết quả thi 8 Tuần học kỳ I. Năm học 2017-2018

Thực hiện công văn hướng dẫn của Phòng GD_ĐT Huyện Lý Nhân. Trường THCS Nhân Mỹ tổ chức coi, và tổ chức chấm thi cho học sinh. Kết quả:
Xem thêm...