Thông báo

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂM 2018-2019

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC, NĂM HỌC 2018-2019

 

 Biểu mẫu 05

 Phòng giáo dục đào tạo Lý Nhân

  Trường TH&THCS Nhân Mỹ

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018-2019 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3    Lớp 4

Lớp 5

I

Điều kin tuyn sinh

 100%

 100%

100%  100%

 100%

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Tốt

Tốt

Tốt          Tốt

Tốt

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

 

Tốt

 

Tốt

Tốt          Tốt

 

Tốt

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hot của học sinh ở cơ sở giáo dục

Tốt

Tốt

Tốt          Tốt

Tốt

V

Kết quả năng lực, phẩm cht, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đt được

100%

100%

100% 100%

100%

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Tốt

Tốt

Tốt          Tốt

Tốt

 

 

Nhân Mỹ, ngày 03 tháng 9 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

  

Trương Thị Ngọc Lan

Tải về

Các bài cùng chuyên mục
Xem thêm...

Văn bản mới

CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN TRONG TRƯỜNG HỌC
Văn nghệ chào mừng năm học mới 2018-2019 của Trường TH - THCS Nhân Mỹ
Phần Thi kể chuyện của cô Nguyễn Thị Dịu
Văn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2018-2019
  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾT QUẢ THI IOE LỚP 9 NĂM HỌC 2018-2019

KẾT QUẢ THI IOE LỚP 9 NĂM HỌC 2018-2019

KẾT QUẢ THI IOE LỚP 5 CỦA TỈNH HÀ NAM NĂM HỌC 2018-2019

KẾT QUẢ THI IOE LỚP 5 CỦA TỈNH HÀ NAM NĂM HỌC 2018-2019

Kết quả thi 24 tuần HK II

Thực hiện công văn hướng dẫn của Phòng GD_ĐT Huyện Lý Nhân. Trường THCS Nhân Mỹ tổ chức coi, và tổ chức chấm thi cho học sinh. Kết quả:

Kết quả thi HK I năm học 2017-2018

Thực hiện công văn hướng dẫn của Phòng GD_ĐT Huyện Lý Nhân. Trường THCS Nhân Mỹ tổ chức coi, và tổ chức chấm thi cho học sinh. Kết quả:

Kết quả thi 8 Tuần học kỳ I. Năm học 2017-2018

Thực hiện công văn hướng dẫn của Phòng GD_ĐT Huyện Lý Nhân. Trường THCS Nhân Mỹ tổ chức coi, và tổ chức chấm thi cho học sinh. Kết quả:
Xem thêm...