• Địa chỉ: Trường TH - THCS Nhân Mỹ
  • Email: c2nhanmy@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513876952
TT Thông tin
1
Họ tên: Trương Thị Ngọc Lan
Vị trí: Hiệu Trưởng
Email: ttnlam77c2nmy@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0917616228
2
Họ tên: Đào Minh Tiến
Vị trí: Hiệu phó phụ trách khu THCS
Email: dmtien81c2nmy@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01668314656
3
Họ tên: Trương Hữu Lộc
Vị trí: Hiệu phó phụ trách khu tiểu học
Email: truonghuuloc75@gmail.com
Điện thoại: 0941045683

Văn bản mới

CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN TRONG TRƯỜNG HỌC
Văn nghệ chào mừng năm học mới 2018-2019 của Trường TH - THCS Nhân Mỹ
Phần Thi kể chuyện của cô Nguyễn Thị Dịu
Văn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2018-2019
  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾT QUẢ THI IOE LỚP 9 NĂM HỌC 2018-2019

KẾT QUẢ THI IOE LỚP 9 NĂM HỌC 2018-2019

KẾT QUẢ THI IOE LỚP 5 CỦA TỈNH HÀ NAM NĂM HỌC 2018-2019

KẾT QUẢ THI IOE LỚP 5 CỦA TỈNH HÀ NAM NĂM HỌC 2018-2019

Kết quả thi 24 tuần HK II

Thực hiện công văn hướng dẫn của Phòng GD_ĐT Huyện Lý Nhân. Trường THCS Nhân Mỹ tổ chức coi, và tổ chức chấm thi cho học sinh. Kết quả:

Kết quả thi HK I năm học 2017-2018

Thực hiện công văn hướng dẫn của Phòng GD_ĐT Huyện Lý Nhân. Trường THCS Nhân Mỹ tổ chức coi, và tổ chức chấm thi cho học sinh. Kết quả:

Kết quả thi 8 Tuần học kỳ I. Năm học 2017-2018

Thực hiện công văn hướng dẫn của Phòng GD_ĐT Huyện Lý Nhân. Trường THCS Nhân Mỹ tổ chức coi, và tổ chức chấm thi cho học sinh. Kết quả:
Xem thêm...