Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Số 2321/KH - PGDĐT-GDTH
Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày cấp tiểu học năm học... Chi tiết
2019-10-08
Số 2311/KH- PGDĐT - GDTH
Kế hoạch tổ chức giải bóng đã thiếu niên, nhi đồng... Chi tiết
2019-10-07
Số 2034/KH-PGDĐT-GDTH
Tổ chức hội thi GVCN giỏi cấp tiểu học năm học... Chi tiết
2019-10-03
Số 2305/PGDĐT-THCS
V/v tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp THCS năm học... Chi tiết
2019-10-03
Số 2283/PGDĐT-THCS
Tham gia Hội thi GVCN lớp giỏi cấp THCS tỉnh Hà Nam năm... Chi tiết
2019-10-01
Số 307/SGDĐT-GDTrH
Về việc giới thiệu cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên... Chi tiết
2019-03-04
Số 140/UBND-KH
V/v vận động ủng hộ quỹ khuyến học Chi tiết
2019-03-01
Số 11/HĐĐ -PGD
Hướng dẫn triển khai phong trào ' Kế hoạch... Chi tiết
2019-02-11
178/CV-PGDĐT
Hướng dẫn một số nội dung tuyên tuyền mừng Đảng,... Chi tiết
2019-01-22
177/KH-PGDĐT
Triển khai thi hành luật tố cáo năm 2018, và các văn... Chi tiết
2019-01-22
01/SGDĐT-CTTT
Hưởng ứng cuộc thi 'Giao thông học đường' Chi tiết
2019-01-22
10/UBND-GDĐT
Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo... Chi tiết
2019-01-05
1715/SGDĐT-VP
Hướng dẫn công tác NCKH năm 2019, công tác Sáng kiến... Chi tiết
2018-10-11
494/HD-UBND
Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ quản lý, viên... Chi tiết
2017-05-23
1701/SGDĐT-GDTrH
V/v kiểm tra chất lượng học kỳ I, định hướng học... Chi tiết
2016-11-22
QĐ-UBND/2016
V/v tập huấn cntt Chi tiết
2016-10-26
764/PGDĐT-THCS
Kiểm tra chất lượng học lỳ I. Năm học 2016 - 2017 Chi tiết
2016-10-19
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
174 /PGDĐT-KHTV
V/v báo cáo một số số liệu về CSVC trường học và... Chi tiết
2014-08-11
1052 /SGDĐT-KHTC
V/v báo cáo một số số liệu về CSVC trường học và... Chi tiết
2014-08-08
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07
05-CTUBND
Nhiệm vụ trọng tâp của giáo dục mầm non, giáo dục... Chi tiết
2014-08-04
Số 171 /GD-THCS
V/ v hướng dẫn công tác tháng 8/2014, cấp THCS Chi tiết
2014-08-01
04-CT-UBND
Về việc tăng cường công tác văn thư, lưu trữ tại... Chi tiết
2014-08-01
124 /GDĐT-CNTT
V/v hướng dẫn dự thi thiết kế bài giảng E-learning,... Chi tiết
2014-05-16
29/2009/TT-BGDĐT
Thông tư ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng THCS, THPT Chi tiết
2009-10-22
30/2009/TT-BGDĐT
Thông tư ban hành quy định chuẩn giáo viên trung học cơ... Chi tiết
2009-10-22
CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN TRONG TRƯỜNG HỌC
Văn nghệ chào mừng năm học mới 2018-2019 của Trường TH - THCS Nhân Mỹ
Phần Thi kể chuyện của cô Nguyễn Thị Dịu
Văn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2018-2019
  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾT QUẢ THI IOE LỚP 9 NĂM HỌC 2018-2019

KẾT QUẢ THI IOE LỚP 9 NĂM HỌC 2018-2019

KẾT QUẢ THI IOE LỚP 5 CỦA TỈNH HÀ NAM NĂM HỌC 2018-2019

KẾT QUẢ THI IOE LỚP 5 CỦA TỈNH HÀ NAM NĂM HỌC 2018-2019

Kết quả thi 24 tuần HK II

Thực hiện công văn hướng dẫn của Phòng GD_ĐT Huyện Lý Nhân. Trường THCS Nhân Mỹ tổ chức coi, và tổ chức chấm thi cho học sinh. Kết quả:

Kết quả thi HK I năm học 2017-2018

Thực hiện công văn hướng dẫn của Phòng GD_ĐT Huyện Lý Nhân. Trường THCS Nhân Mỹ tổ chức coi, và tổ chức chấm thi cho học sinh. Kết quả:

Kết quả thi 8 Tuần học kỳ I. Năm học 2017-2018

Thực hiện công văn hướng dẫn của Phòng GD_ĐT Huyện Lý Nhân. Trường THCS Nhân Mỹ tổ chức coi, và tổ chức chấm thi cho học sinh. Kết quả:
Xem thêm...