Bạn cần biết

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Nhân Nghĩa năm học 2018-2019

Biểu mẫu 11

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

          (Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

 (Tên cơ sở giáo dục)                                    

                                               THÔNG B¸O

Phòng GD&ĐT Lý Nhân

Trường THCS Nhân Nghĩa

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

23

18

6

 

 

16

5

 

 

I

Giáo viên

17

15

3

 

 

11

6

 

 

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

GV Văn

3

3

 

 

 

 

2

 

 

 

2

GV Sử

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

3

GV Địa

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

4

GVGDCD

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

5

GV Anh văn

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

6

GV Nhạc

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

7

GV Toán

2

2

 

 

 

2

1

 

 

 

8

GV Lý

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

9

GV Hoá

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

10

GV Sinh

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

11

GV C.nghệ

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

12

GV Thể dục

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

13

GV Mỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

GV Tin học

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

15

GV TPT Đội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

GV PTGDTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 1

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

6

Nhân viên khác

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                                             Nhân Nghĩa, ngày  20 tháng 9  năm 2018

                                                                          Thủ trưởng đơn vị

                                                                        (Ký tên và đóng dấu)

                                                                

                                                               Nguyễn Văn Du

Tải tệp đính kèm

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 11

Tổng lượng truy cập: 190831