Bạn cần biết

Công khai thông tin cơ sở vật chất, đội ngũ trường THCS Nhân Nghĩa năm học 2018-2019

  Biểu mẫu 11

   PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

 TRƯỜNG THCS XÃ NHÂN NGHĨA

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông,

Năm học 2018-2019

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

 -

II

Loại phòng học

 -

1

Phòng học kiên cố

8

 -

2

Phòng học bán kiên cố

 

 -

3

Phòng học tạm

 

 -

4

Phòng học nhờ

 

 -

5

Số phòng học bộ môn

5

 -

6

Số phòng học đa năng (có phương tiện nghe nhìn)

 -

7

Bình quân lớp/phòng học

8/8

 -

8

Bình quân học sinh/lớp

31

 -

III

Số điểm trường

1

 -

IV

Tổng số diện tích đất (m2)

13.890

 

V

Tổng diện tích sân chơi bãi tập (m2)

2.250

 

VI

Tổng diện tích các phòng

 

 

Diện tích phòng học (m2)

50

 

 

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

70

 

 

Diện tích thư viện (m2)

100

 

 

Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 

 

Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2)

30

 

 

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

 4

 

 

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có quy định

 4

 

 

Khối lớp 6

1

 

 

Khối lớp 7

1

 

 

Khối lớp 8

1

 

 

Khối lớp 9

1

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định

 

 

 

Khối lớp 6

0

 

 

Khối lớp 7

0

 

 

Khối lớp 8

0

 

 

Khối lớp 9

0

 

 

Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/ thiết bị)

100m2

 

 

 

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính:bộ)

21

 

 

Tổng số thiết bị dùng chung khác

 

 

 

Tivi

 

 

Cát xét

4

 

 

Đầu Video/đầu đĩa

1

 

 

Máy chiếu OverHead/ projector/ vật thể

4

 

 

Thiết bị khác…

 

 

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

 

Số thiết bị/lớp

1

Tivi

 

 

2

Cát xét

 4

 

3

Đầu Video/ đầu đĩa

 1

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

 4

 

5

Thiết bị khác….

 

 

 

…….

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

 

XI

Nhà ăn

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho HS bán trú

XIII

Khu nội trú

 

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho GV

Dùng cho HS

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/nữ

Chung

Nam/nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh

2

 

2

 

30 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh

 

 

 

 

 

(Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)

 

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

X

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

X

 

XVII

Kết nối internet

X

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (Website) của trường

X

 

XIX

Tường rào xây

X

 

 

 

Nhân Nghĩa, ngày 20   tháng 9  năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Du

 


 

Biểu mẫu 12

     PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS XÃ NHÂN NGHĨA

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018-2019

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

 

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

23

18

4

1

17

4

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn

19

10,5

8,5

1

GV Văn

3,5

3

0,5

2

GV Sử

1

1

3

GV Địa

1

0

1

4

GV GDCD

0,5

0

0,5

5

GV Anh văn

2

1

1

6

GV Nhạc

0,5

0,5

7

GV Toán

3,5

3

0,5

8

GV Lý

1,5

1

0,5

9

GV Hoá

0,5

0,5

10

GV Sinh

1

1

11

GV C.Nghệ

1

1

12

GV Thể dục

1

1

13

GV Mỹ thuật

0,5

0,5

14

GV Tin học

0,5

0,5

15

GV TPT Đội

0,5

0

0

0,5

16

GV PTGDTX

0,5

0

0

0,5

II

Cán bộ quản lý

2

2

1

Hiệu trưởng

1

1

2

Phó hiệu trưởng

1

1

III

Nhân viên

3

1

1

1

1

Nhân viên văn thư

1

1

2

Nhân viên kế toán

1

1

3

Thủ quỹ

4

Nhân viên y tế

5

Nhân viên thư viện

1

6

Nhân viên TBTN

7

Nhân viên hỗ trợ người KT

8

Nhân viên CNTT

9

Nhân viên khác

1

1

 

 

Nhân Nghĩa, ngày 20   tháng 9  năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Du

 


Tải tệp đính kèm

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 44

Tổng lượng truy cập: 190598