Bạn cần biết

Chất lượng Học kì I trường THCS Nhân Nghĩa năm học 2018-2019
PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN  TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỌC SINH
TRƯỜNG THCS NHÂN NGHĨA
 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 (MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI)
MẪU 2
Khối Tổng số lớp Tổng số HS HS nữ Kết quả học tập Phẩm chất Năng lực Danh hiệu thi đua tương đương Ghi chú Kiểm tra tổng năng lực Kiểm tra tổng phẩm chất
Hoàn thành tốt Hoàn thành có ND chưa HT Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng Tổng HS Giỏi HSTT
I. HỌC SINH CHINH QUY                            
6 2 67 35 10 42 15 58 9 0 10 42 15 37 10 27   0 0
7 2 58 26 7 51 0 51 7 0 7 51 0 29 7 22   0 0
8 2 76 40 13 63 0 66 10 0 13 63 0 45 13 32   0 0
9 2 48 24 8 40 0 37 11 0 8 40 0 27 8 19   0 0
Tổng 8 249 125 38 196 15 212 37 0 38 196 15 138 38 100   0 0
II. HỌC SINH GDTX                         0 0
6 0 0                     0       0 0
7 0 0                     0       0 0
8 0 0                     0       0 0
9 0 2     2     2     2   0       0 0
Tổng 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0   0 0
III. HỌC SINH KHUYẾT TẬT                         0 0
6 0 0                     0       0 0
7 0 1     1     1     1   0       0 0
8 0 1     1     1     1   0       0 0
9 0 0                     0       0 0
Tổng 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0   0 0
   Ghi chú: Biểu tổng hợp này chỉ thống kê học sinh học theo mô hình trường học mới. Chỉ nhập dữ liệu vào ô màu vàng.
Nhân Nghĩa, ngày 08 tháng 01 năm 2019
NGƯỜI TỔNG HỢP HIỆU TRƯỞNG
Đỗ Thị Lụa Nguyễn Văn Du
Tải tệp đính kèm

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 16

Tổng lượng truy cập: 190836