• Chi bộ Đảng
  • Địa chỉ: Đông Quan - Nhân Nghĩa - Lý Nhân - Hà Nam
  • Email: c2nhannghia@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0226628008
TT Thông tin
1 Họ tên: Nguyễn Văn Du Anh
Năm sinh: 25/11/1980
Vị trí: Bí thư Chi bộ
Email: nvdu80c2nbi@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0943925877
2 Họ tên: Đỗ Quang Thiện Anh
Năm sinh: 09/08/1984
Vị trí: Phó Bí thư Chi bộ
Email: dqthien84c2nng@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0975567640
3 Họ tên: Trần Quốc Huy Anh
Năm sinh: 29/08/1978
Vị trí: Đảng viên
Email: quochuy29081978@gmail.com
Điện thoại: 0985277562
4 Họ tên: Nguyễn Văn Tường Anh
Năm sinh: 02/10/1977
Vị trí: Đảng viên
Email: tuong77@gmail.com
Điện thoại: 0975567640
5 Họ tên: Đỗ Thị Gấm Anh
Năm sinh: 01/06/1968
Vị trí: Đảng viên
Email: dtgam68c2nng@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01245995538
6 Họ tên: Cao Thị Hiển Nhiên Anh
Năm sinh: 31/08/1978
Vị trí: Đảng viên
Email: cthnhien78c2nng@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01687639219
7 Họ tên: Nguyễn Thị Thu Thủy Anh
Năm sinh: 13/08/1990
Vị trí: Đảng viên
Email: thuthuy1308hn@gmail.com
Điện thoại: 0973431007
8 Họ tên: Nguyễn Thị Mai Anh
Năm sinh: 22/09/1976
Vị trí: Đảng viên
Email: ntmai76c2nng@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0984149557
9 Họ tên: Trương Thị Dung Anh
Năm sinh: 16/11/1978
Vị trí: Đảng viên
Email: kdung1611c2nng@gmail.com
Điện thoại: 01669373324
10 Họ tên: Nguyễn Thị Yến Anh
Năm sinh: 06/11/1984
Vị trí: Đảng viên
Email: nthiyenchi@gmail.com
Điện thoại: 0979830244
11 Họ tên: Đoàn Thị Nga Anh
Năm sinh: 15/08/1970
Vị trí: Đảng viên
Email: dtnga70c2nng@hanam.edu.vn
Điện thoại: 09164486377

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 61

Tổng lượng truy cập: 190664