Tổ chức

  • Tổ văn phòng

  • Địa chỉ: Trường THCS Nhật Tân
  • Email: thcsnhattankb@gmail.com
  • Điện thoại: 0977589395
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Thị Hương Không có ảnh
Vị trí: Tổ trưởng
Email: huongnhi2002@gmail.com
Điện thoại: 01273023200
2
Họ tên: Chu Thị Thủy Không có ảnh
Vị trí: Tổ viên
Email: abc@gmail.com
Điện thoại: 01656242008
3
Họ tên: Lê Văn Thủy Không có ảnh
Vị trí: bảo vệ
Email: abc@gmail.com
Điện thoại: 0977589395
Ôn Thi Vào Lớp 10 môn toán
Khánh thành chùa HƯNG LONG
Vua hài Saclo
Đến thượng đế cũng phải cười 1