Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
18/2018/TT-BGDĐT
Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng gi... Chi tiết
2018-08-22
Số: 718 /PGDĐT-THCS
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Olympic tiếng Anh trê... Chi tiết
2016-12-16
Số: 693/GDĐT-THCS
Hướng dẫn khảo sát chất lượng học kỳ I môn... Chi tiết
2016-11-30
Số: 691/PGDĐT-THCS
Hướng dẫn kiểm tra chất lượng học kỳ I năm ... Chi tiết
2016-11-29
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
58/2011
Thông tư 58 về đánh giá xếp loại học lực, h... Chi tiết
2011-12-12
Ôn Thi Vào Lớp 10 môn toán
Khánh thành chùa HƯNG LONG
Vua hài Saclo
Đến thượng đế cũng phải cười 1