javascript
Giao quyền chủ động cho giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học

26/09/2016

Căn cứ công văn số 1318/SGDĐT – GDTrH ngày 5/9/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục nhà trường phổ thông. Trường THCS Nhật Tựu đã tổ chức cho giáo viên rà soát lại phân phối chương trình đang dạy. Trên cơ sở nhu đáp ứng tình hình thực tế của việc dạy, học của giáo viên, học sinh.

Xem Thêm

THƯ VIỆN ẢNH