Giới thiệu

Chi bộ Đảng trong nhà trường.


CHI BỘ TRƯỜNG THCS NHẬT TỰU

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHI BỘ

Chi bộ trường THCS Nhật Tựu thực hiện dưới sự chỉ đạo, phân công giao nhiệm vụ của Đảng ủy xã  Nhật Tựu ; Thực hiện sự chỉ đạo và phối hợp công tác của các cơ quan, ban ngành cấp trên.

Chi bộ thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục trung học cơ sở  trên địa bàn  xã  Nhật Tựu .

Tổng số Đảng viên là  10 Đảng viên ( Bí thư chi bộ: đ/c Đinh Thị Ngà , Phó bí thư chi bộ: đ/c Trần Thị Hải Yến)

Trong đó :

- Đảng viên chính thức là : 9 đ/c.

- Đảng viên dự bị là : 01 đ/c.

- Đảng viên Nữ là : 07 đ/c.

Về trình độ văn hoá chuyên môn nghiệp vụ của Đảng viên :

- Đảng viên có trình độ Đại học :  08 đ/c.

- Đảng viên có trình độ Cao đảng : 02 đ/c.

Về tình hình đội ngũ và cán bộ quản lý :

- Tổng số CB GV CNV do chi bộ quản lý là: 22 đ/c.

- Trong đó : CBQL: 02; GV: 17 ; NV : 03)

Về tổ chức các đoàn thể :

- Công đoàn : gồm có : 3 tổ công đoàn với tổng số: 22 CĐV.

- Đội TN TP Hồ chí Minh : có 9 chi đội với tổng số hơn 322 đội viên

Về Tổ khối có 03 tổ, trong đó : 02 tổ chuyên môn, 01 tổ hành chính

II/ KẾT QUẢ CHI BỘ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ.

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị :

- Chi bộ thường xuyên sinh hoạt, quán triệt tới đội ngũ Đảng viên, CB GV CNV nhận thức sâu rộng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cụ thể là : Quán triệt tinh thần nghị quyết của Đảng các cấp; Quy chế hoạt động của chi bộ, vai trò lãnh chỉ đạo của chi bộ đối với nhà trường và các tổ chức đoàn thể; Quán triệt các chỉ thị, văn bản qui định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng. Tiếp tục quán triệt các văn bản của ngành bổ sung về thực hiện cuộc vận động “Hai không”;

- Triển khai tới toàn thể các Đảng viên, các cán bộ GV CNV về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nghiên cứu chuyên đề về “Nêu cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân” về “Xây dựng đảng ta trong sạch, là đạo đức là văn minh”; Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”

- Công tác giáo dục đã được chú trọng. Công tác bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho CB GV đã được phát huy, triển khai chương trình kế hoạch giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, tổ chức các chuyên đề về giảng dạy ứng dụng CNTT, triển khai kế hoạch thi giáo viên giỏi các cấp.

Phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” được thực hiện thường xuyên trong từng giai đoạn, đã thúc đẩy hoạt động dạy và học có kỷ cương nề nếp và có hiệu quả.

- Chi bộ đã xây dựng kế hoạch từng tháng, các nội dung đều bám sát theo mục tiêu kế hoạch giáo dục của Bộ giáo dục Đào tạo qui định, bám sát theo các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy, Phòng giáo dục và cơ quan cấp trên. Đảm bảo đúng theo chủ trương đường lối chỉ đạo của cấp uỷ Đảng. Nội dung kế hoạch hoạt động đều được thảo luận bàn bạc trong chi bộ, có sự xây dựng ý kiến và nhất trí cao trong tập thể Đảng viên.

- Chi bộ đã tập trung chỉ đạo các tổ chuyên môn, các tổ chức Đoàn thể xây dựng quy chế hoạt động của tổ chức đơn vị mình, xây dựng các qui chế phối hợp, gắn kết trách nhiệm của từng cá nhân, từng tổ chức Đoàn thể. 

- Chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm triển khai và thực hiện tiêu chuẩn, quy chế đánh giá xếp loại Học lực – Hạnh kiểm đối với học sinh, đảm bảo sự công bằng đối với học sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được học tập hết lớp, hết cấp.

          2. Kết quả thực hiện công tác chuyên môn:

Đối với công tác quản lý nhà trường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiều năm qua nhà trường đạt được một số kết quả tốt đặc biệt các kỳ thi tuyển sinh vào 10 nhà trường đều có các môn thi vượt bình quân huyện.

Lãnh chỉ đạo kịp thời các hoạt động phong trào từng bước phát triển tốt như tổ chức tốt các hoạt động công đoàn, đại hội Liên đội, lễ khai giảng, tổ chức  tốt lễ kỉ niệm 20/11,…

- Chi bộ chỉ đạo chính quyền thực hiện công tác dạy và học trong giáo viên và học sinh.Nhà trường thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giáo dục ngoài xã hội, nhất là với ban đại diện CMHS để nhắc nhở động viên các em học tập nên hầu hết học sinh có tinh thần phấn đấu vươn lên thể hiện ở việc đi học đều đặn, học tập chăm chỉ, có nhiều cố gắng tìm tòi học hỏi thêm trong tài liệu, sách vở.

Trong nhiều năm gần đây, chất lượng đại trà nhà trường luôn được giữ vững, thi học sinh giỏi văn hoá và TDTT các cấp của nhà trường có sự tiến bộ rõ rệt.

            + Năm học 2012-2013: Học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 03 giải: Hoá 9 – 01giải nhất, Sinh 9 - 01 giải nhì, 01 giải khuyến khích. Học sinh giỏi cấp huyện đạt 21 giải ( 01 giải nhất, 04 giải nhì, 08 giải ba, 08 giải khuyến khích). Về chất lượng học sinh giỏi TDTT: đạt 11 giải (01 giải nhất, 05 giải nhì, 05 giải khuyến khích).

+ Năm học 2013-2014 : Học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 03 giải (02 giải ba, 01 giải khuyến khích), cấp huyện đạt 45 giải (02 giải nhất, 03 giải nhì, 09 giải ba , 31 giải khuyến khích). Thi IOE tiếng Anh có một học sinh được dự thi cấp quốc gia.

+ Năm học 2014-2015 : Học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 04 giải (02 giải ba, 02 giải khuyến khích), cấp huyện đạt 41 giải (03 giải nhất, 04 giải nhì, 15 giải ba, 19 giải khuyến khích). Trường đạt Tập thể lap động tiên tiến, được UBND tặng giấy khen.

+ Năm học 2015-2016: Học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 04 giải ( 1 giải nhì, 3 giải KK). Cấp huyện đạt 53 giải. 

          Nhiều đồng chí cán bộ giáo viên đạt chiến sĩ thi đua, được nhận giấy khen của UBND huyện  Kim Bảng: Đ/c Trần Thị Hải Yến, đ/c Nguyễn VĂn Yên, đ/c Trịnh Thị Thuận, đ/c Đỗ Thị Hà, đ/c  Nguyễn Thị Tuyết Lan ….

          3. Lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội :

a/  Đối với chính quyền nhà trường:

- Chi bộ thực hiện lãnh đạo nhà trường bằng chủ trương, nghị quyết và các biện pháp lớn. Chi bộ định hướng công tác nhân sự cho các tổ chuyên môn, BGH nhà trường, công tác dự nguồn cán bộ cho các nhiệm kì.

- Chỉ đạo để nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục một cách toàn diện. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo phương pháp đổi mới, chú trọng các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.

- Chỉ đạo công tác phát triển sự nghiệp giáo dục, thực hiện nhiệm vụ qui chế chuyên môn, kỷ cương trật tự đơn vị.

- Quan tâm, chăm lo giáo dục học sinh có truyền thống yêu nước, truyền thống tôn sư trọng đạo, giữ gìn văn hoá bản sắc dân tộc. Thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của người học sinh, tham gia tích cực mọi hoạt động trong và ngoài nhà trường, góp phần lĩnh hội tri thức, văn hoá, nâng cao trình độ dân trí ở địa phương.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn, các đoàn thể như làm tốt công tác phát triển giáo dục, thăm hỏi động viên kịp thời những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các em được đến trường, đến lớp.

b/  Đối với tổ chức đoàn thể:

- Chi bộ trực tiếp chỉ đạo tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ vai trò của tổ chức công đoàn, chăm lo đời sống cho các công đoàn viên, động viên đoàn viên hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành công tác sự nghiệp giáo dục.

- Chi bộ tham mưu chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đại hội đúng điều lệ quy định, tham mưu về công tác nhân sự theo qui chế tập trung dân chủ. Thực hiện công tác lãnh chỉ đạo công đoàn bằng các chủ chương nghị quyết, luôn chú trọng công tác tập hợp quần chúng và vai trò đoàn kết trong từng nội bộ đơn vị.

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên vận động cán bộ đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua hai tốt; các phong trào VHVN TDTT theo từng giai đoạn thi đua, tham gia nghiên cứu tìm hiểu truyền thống lịch sử văn hoá truyền thống dân tộc. Tìm hiểu các văn bản pháp luật về : Trật tự an toàn giao thông, sức khỏe đời sống môi trường, công tác phòng chống dịch bệnh.

- Chi bộ đã chú trọng đến công tác phát triển đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên, Chỉ đạo công đoàn, chi đoàn hoạt động theo đúng điều lệ quy định, thực hiện tốt các phong trào theo kế hoạch của ngành dọc cấp trên. Công đoàn, Đoàn TN là lực lượng nòng cốt trong phong trào thực hiện thi đua “dạy tốt – học tốt”, là lực lượng đi đầu trong phong trào VHVN - TDTT, là lực lượng tích cực quần chúng ưu tú để giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp.

- Hàng tháng chi bộ xem xét và duyệt kế hoạch hoạt động của các đoàn thể, tham mưu và chỉ đạo các đoàn thể xây dựng các chương trình hành động phù hợp với điều kiện của từng tổ chức. Công tác rèn luyện đội viên được trú trọng và thực hiện thường xuyên trong nhà trường.

          4.Về các hoạt động văn hoá - văn nghệ - thể dục thể thao:

- Chi bộ lãnh đạo nếp sống văn minh, gia đình văn hoá đạt hiệu quả.

- Giáo dục học sinh hành vi văn hoá làm cho hầu hết học sinh biết thực hiện nếp sống văn minh từ ăn mặc, đầu tóc đến quan hệ đối xử với bạn bè thầy cô và người lớn tuổi. Hầu hết học sinh biết phân biệt phải trái, tốt  xấu, có ý thức lánh xa các tệ nạn xã hội.

- Tổ chức tuyên truyền phòng chống Ma tuý, HIV/AIDS và các tệ nạn đang xâm nhập vào các nhà trường hiện nay. Trường đã phối hợp với Công an tổ chức tuyên truyền về phòng chống các TNXH và ATGT đường bộ.

- Nhà trường đã tổ chức cho tất cả giáo viên, học sinh tham gia bài thi tìm hiểu ATGT. 

- Nhìn chung chi bộ đã lãnh đạo các hoạt động văn hoá- văn nghệ - TDTT có hiệu quả.

          5. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng:

- Chi bộ đã xây dựng qui chế làm việc xác định và phân công rõ vai trò nhiệm vụ cho từng Đảng viên, chú trọng công tác bồi dưỡng trình độ lí luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện để đội ngũ có cơ hội học tập nâng cao trình độ tay nghề.

- Tổ chức sinh hoạt chi bộ theo định kỳ nhằm đánh giá kiểm điểm quá trình hoạt động của chi bộ trong từng tháng. Triển khai kịp thời và nhanh chóng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và ngành cấp trên, theo dõi và đánh giá chất lượng thực hiện trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn.

6. Đánh giá vai trò trách nhiệm của đảng viên, chi uỷ trong sinh hoạt

-  Chi bộ nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện, từng bước củng cố và hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất và con người, phục vụ tốt cho sự nghiệp giáo dục, góp phần thắng lợi vào nghị quyết của Đảng.

- Ý  thức của từng cán bộ Đảng viên ngày càng nhận thức sâu sắc và có tinh thần trách nhiệm cao. Chi bộ luôn thông suốt về tư tưởng, thông suốt về đường lối lãnh đạo, có tính thống nhất cao trong tập thể Đảng viên.

- Các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội trong nhà trường đã xây dựng tập hợp, đoàn kết được quần chúng và có nhiều chương trình hành động cụ thể, thiết thực, càng tạo cho vai trò của chi bộ có thêm sức mạnh trong công tác lãnh đạo.

- 100% đảng viên trong chi bộ tham gia sinh hoạt và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định.

TM. CHI BỘ 

    BÍ THƯ


Đinh Thị Ngà

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Khai giảng năm học(2016-04-21)
Album : Khuôn viên trường(2016-04-21)
Album : Hình ảnh(2016-04-21)