Tin tức : THCS/

Giao quyền chủ động cho giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học

26/09/2016

 Căn cứ công văn số 1318/SGDĐT – GDTrH ngày 5/9/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc triển khai thực hiện  chương trình giáo dục nhà trường phổ thông. Trường THCS Nhật Tựu đã tổ chức cho giáo viên rà soát lại phân phối chương trình đang dạy. Trên cơ sở nhu  đáp ứng tình hình thực tế của việc dạy, học của giáo viên, học sinh. 

 

demo

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Khai giảng năm học(2016-04-21)
Album : Khuôn viên trường(2016-04-21)
Album : Hình ảnh(2016-04-21)