Hội giảng huyện
Múa hát mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2016
Sinh hoạt chuyên môn về trường học mới
Lễ khai giảng năm học 2016-2017 trường THCS Phú Phúc
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
  

Xem thêm

Liệt kê theo:
Chọn tuần: