Điểm báo

Kế hoạch tháng 10 năm 2019

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN                   CỘNG        HOÀ       HỘI       CHỦ    NGHĨA        VIỆT     NAM

TRƯỜNG THCS PHỦ PHÚC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ■

So:... /KH-THCS                                  Phú Phúc,  ngày 01 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10, NĂM HỌC 2019 - 2020

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, trường THCS Phú Phúc triển khai

thực hiện một số nội dung cơ bản trong công tác tháng 10/2019 như sau:

I. Mục đích, yêu cau

-    Duy trì kỷ cương, nền nếp dạy và học; nghiêm túc thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường đã ban hành;

-    Tổ chức kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục 15/10/1968-15/10/2019 và phát động "Hội giảng hội học”, tích cực tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp.

-    Nâng cao chất lượng thực hiện các cuộc vận động và phong tào thi đua theo

hướng thiết thực, hiệu quả bằng việc nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục.

II.                    Triển khai những công việc chính trong tháng 10/2019

1.                 Phổ cập giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục.

a.Phổ cập: Duy trì tốt nền nếp quản lý học sinh, bổ sung, điều chỉnh dữ liệu trong phần mềm quản lý phổ cập xóa mù chữ; hồ sơ đề nghị xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ ... theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT và tư vấn sau kiểm tra phổ cập.Thực hiện nghiêm túc việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo đơn vị trong công tác phổ cập (Năm học này: viết lại phiếu điều tra, gộp xóm thành thôn nên có rất nhiều công việc)

b.                      Kiểm         định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với trường học thân thiện, học sinh tích cực

-    Tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn của trường học thân thiện, học sinh tích cực

-    Trên cơ sở số phòng học bộ môn hiện có, Phó hiệu trưởng bố trí thời khoá biểu sao cho khoa học, hợp lý, sử dụng hiệu quả các phòng học bộ môn.

-    Xây dựng kế hoạch KĐC. Cập nhật minh chứng kịp thời , tránh hiện tượng

phải phục hồi minh chứng

2.                      Giáo dục toàn diện.

2.1.  Giáo dục đạo đức.

-    Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh.

-    Thực hiện nghiêm túc nội dung, kế hoạch dạy học môn GDCD, nội dung kế hoạch HĐNGLL do nhà trường đã ban hành.

-    Phối họp chặt chẽ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, các ban, ngành,

đoàn thể của địa phương trong việc nắm bắt thông tin về học sinh (điều kiện, hoàn cảnh, sức khỏe...) để có các biện pháp giáo dục phù hợp, uốn nắn kịp thời những biểu hiện sai lệch về hành vi đạo đức, những biểu hiện bạo lực học đường và ngăn chặn nguy cơ xâm nhập các tai, tệ nạn xã hội vào nhà trường.______________________

Lớp

Đầu

năm

Tháng

9

Diễn giải

Tháng 10

 

9A

36

36

 

 

34+2TX

-2TX(Quân, Đức)

9B

35

35

 

+ 1 GDTX

35+1TX

+ Mai -V Huy (Nghỉ)

9C

35

35

 

 

35

 

K9

106

106

 

 

104

 

8A

45

45

 

 

45

 

8B

44

42

2

ChThoan,NgÁnh

42

 

8C

45

45

 

 

44

-1(Lung)

K8

134

132

 

 

131

 

7A

36

36

 

 

36

 

7B

36

36

 

 

36

 

7C

35

35

 

 

35

 

7D

35

34

1

Chuyển: Kiên

34

 

K 7

142

141

 

 

141

 

6A

44

44

 

 

44

 

6B

45

44

1

Chuyển: Quân

43

-Vân Anh (KT)

6C

45

45

 

 

45

 

K6

134

133

 

 

132

 

rri Á

Tông

516

512

4

 

508+3TX

 

 

2.2. Hoạt động dạy và học

a.                  Thực hiện kế hoạch dạy học

-   Thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch giáo dục nhà trường đã ban hành;

-   Duy trì tốt nền nếp, chất lượng soạn giảng, dự giờ đối với cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định (thực hiện ký duyệt giáo án lên lớp; kỷ duyệt giáo án vào tuần trước tuần dạy -thứ 7);

-   Thực hiện nghiêm túc, có nền nếp và hiệu quả nội dung sinh hoạt chuyên môn theo các văn bản hướng dẫn;

-                    Phát động “Hội giảng-Hội học” và tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT; chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện vào tháng 11/2019 theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT;

-     Tổ chức khảo sát chất lượng giữa học kỳ I theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT;

-     Tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp trường dành cho học sinh trung học theo Hướng dẫn, chỉ đạo của Phòng GD&ĐT; Cấp huyện tháng 11 (Đ/c Mạnh Hà hoàn thiện sản phẩm, tư vấn học sinh)

-     Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp trường; cụm trường lần 1theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT và SHCM liên trường môn Tiếng Anh theo công văn số 2049/PGDĐT-THCS ngày 12/9/2019 của Phòng GDĐT.Sinh hoạt tại THCS Nhân Thịnh (24/10)

b.                  Giáo dục lao động, hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh; hoạt động giáo dục nghề phổ thông

-     Giáo dục lao động: Thực hiện có nền nếp hoạt động giáo dục lao động ưong nhà trường, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, tập trung vào một số công việc thiết thực, đảm bảo tuyệt đối an toàn, phù hợp, phục vụ trực tiếp cho cá nhân học sinh, cho hoạt động dạy và học tại trường như: vệ sinh cá nhân, trường lớp, vệ sinh môi trường, nhất là khu vệ sinh, trồng bổ sung cây bóng mát, chăm sóc cây xanh,... để nhà trường ngày càng xanh, sạch và đẹp. Phấn đấu tháng 11, các bồn hoa các lớp đều có hoa nở

-     Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh:

+ Nghiêm túc thực hiện nội dung dạy hướng nghiệp bài 2 theo kế hoạch giáo

dục.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, (theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT).

-     Hoạt động giáo dục nghề phổ thông: Không tổ chức học nghề

c. Giáo dục học sinh khuyết tật

-     Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đối với học sinh khuyết tật tham gia học tập hòa nhập. Lập hồ sơ quản lý, đánh giá học sinh khuyết tật học hòa nhập theo Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật.

-     Hướng dẫn và phối hợp với cha mẹ học sinh thuộc diện khuyết tật hoàn thiện hồ sơ đề nghị địa phương cấp giấy chứng nhận khuyết tật cho học sinh theo quy định.

d.                  Dạy    môn tự chọn đối với các trường thực hiện mô hình trường học mới

100% các trường thực hiện mô hình trường học mới tiếp tục triển khai

thực hiện

+ Tháng 9: Đã hoàn thành 8 tiết vào thứ 7 (14/9 và thứ 7: 28/9). Dự kiến

tháng 10 vào 19/10 và 26/10 - thứ 7

Tài liệu giảng dạy thống nhất trong nhà trường. theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh

Đ/c Nam phê duyệt kế hoạch giáo dục đối với môn tự chọn như đối với các môn học khác

e.                      Giáo dục thể chất, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và công tác y tế trường học.

-    Thi bóng đá: Bảng 1, 2 (Hòa hậu, Phú Phúc, Nhân Thịnh Nhân Mỹ, Tiến Thắng), tại sân VĐ Nhân Thịnh, Thi đấu vòng bảng 25-27/10 (Thứ 6, 7, CN)

Nếu vào chung kết thi tại sân vận động huyện vào ngày 08/11 (14h00)

-    Đ/c Hữu, trọng tài bảng 5, 6, Thực hiện theo công văn của PGD

-    Thường xuyên kiểm tra khu vực giành cho hoạt động giáo dục thể chất; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh khi tham gia học tập; có kế hoạch mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ cho các nội dung tập luyện đáp ứng yêu cầu dạy và học;

-    Duy trì nền nếp bài thể dục và múa hát giữa giờ, bài võ cổ truyền Việt Nam và hô khẩu ngữ sau khi tập thể dục theo hướng dẫn. Sau Hội nghị CB, VC, LĐ (14/10) sẽ áp tiêu chí TĐ của năm học này đánh giá GV TD và GV Tổng phụ trách Đội

-    Tăng cường tuyên truyền phòng tránh tai nạn đuối nước cho học sinh;

-    Có kế hoạch cụ thể về việc bồi dưỡng, chọn tuyển học sinh vào các đội tuyển, tổ chức tập luyện chuẩn bị tốt cho các nội dung thi đấu tại Hội khoẻ Phù đổng cấp huyện, cấp tỉnh đạt kết quả cao (Tháng 10 lên lịc BD đội tuyển)

-    Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch HĐNGLL theo chủ đề năm học và các chương trình hoạt động Đội;

-    Hiệu trưởng làm tốt công tác tham mưu với ƯBND các xã tăng cường các biện pháp an ninh, trật tự; chủ động đề xuất và phổi họp với ban an ninh thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn trường học, phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng học sinh đánh nhau trong, ngoài nhà trường;

-    Tuyên truyền và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng;

-    GVCN làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền việc mua bảo hiểm y tế đối với học sinh; phổ biến kiến thức về vệ sinh cá nhân;

-    Phối hợp với trạm y tế xã tư vấn, hướng dẫn các em kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân, phòng chống các dịch bệnh theo mùa, giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm; triển khai việc khám bệnh định kỳ cho học sinh,... Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại trường;

-    Đ/c Nam chỉ đạo làm tốt công tác vệ sinh trường lớp; nhà vệ sinh của giáo

viên và học sinh theo quy định của Bộ Y tế và những quy định hiện hành.

3.                  Công tác quản lý.

a.                 Hiệu trưởng triển khai các văn bản:

* Công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học:

Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng GD&ĐT hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; Công văn số 3930/BGDĐT-TTr ngày 30/8/2019 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020;

Công văn số 1701/SGDĐT-TTr ngày 04/9/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020;

Kế hoạch số 2142/KH-PGDĐT ngày 16/9/2019 của Phòng GD&ĐT về việc thực hiện công tác kiểm tra giáo dục năm học 2019-2020

Hướng dẫn số 2143/HD-GDĐT ngày 16/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng chống tham nhũng năm học 2019-2020;

Tháng 10, Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra chuyên đề như sau:

Kiểm tra việc t/h NVGV : 2

Tiến

Ban KTNB

Kiểm tra hành chính: 2

Phòng, , Thu

Ban KTNB

Kiểm tra chuyên đề 2:

Kiểm tra việc XD KH tổ CM

Tổ trưởng CM (Hạnh, Trọng Hà)

Đ/c Tuân, Ban KTNB


*Công tác thi đua:"


 

Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật số 47/2005/QH11 ngày 14/6/2005, Luật số 39/2013/QH13 ngày 6/11/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư 08/2017/TT- BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP;

Chi thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục;

Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh;

Thông tư 22/2018/TT-BGDDT ngày 28/8/2018 của Bộ GDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tình Hà Nam;

Quyết định số 6464/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND huyện Lý Nhân về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện.

Công văn số 1698/SGDĐT-VP ngày 04/9/2019 của Sở GDĐT Hà Nam về việc thực hiện nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục;

Kế hoạch số 1746/kH-sGdĐt ngày 10/9/2019 của Sở GDĐT Hà Nam về công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục năm học 2019-2020,

Kế hoạch số 2133/KH-PGDĐT ngày 16/09/2019 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục năm học 2019-2020

Kế hoạch số 2255/KH-PGDĐT ngày 27/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025;

Kế hoạch công tác thi đua, và kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “ Cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục thi đua thực hiện văn hóa công sở”giai đoạn 2019 - 2025 của trường, Dự thảo Quy chế hoạt động, Dự thảo tiêu chí

thi đua, Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ của trường

b.                  Các công việc chỉ đạo hoàn thành

-    Hiệu trưởng hoàn thiện các loại kế hoạch của nhà trường; chỉ       đạo các tổ

chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân của đơn vị hoàn thành          các     loại        kế

hoạch... tổ chức thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch được phê duyệt.

-    Kiện toàn các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường. Phối họp tốt với Ban chấp hành Công đoàn để tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động; ký cam kết trách nhiệm giữa chính quyền và công đoàn trong việc phối họp thực hiện nhiệm vụ năm học; ban hành Quy chế làm việc của đơn vị, tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua của đơn vị.

-    Phân công Đ/c Nam phối hợp PHHS làm Riddoo lớp học, Đ/c Tuấn phối hợp PHHS làm kho chưa thiết bị, Hoàn thành trong tuần3 tháng 10

-    Dự kiến Hội nghị CB, VC, LĐ:

Thời gian: Chiều thứ 6 - 11/10 (14h00)

Địa điểm: Phòng HĐSP nhà trường Khách mời: Lãnh đạo Địa phương (03)

+ GV chuyển trường: Đ/c Hường, Thức + 100% CB, GV, NV, Đ/c Quyết Dự kiến: Đoàn chủ tich:   Đ/c    Liên,  Nam,                 Tuấn

Đoàn thư ký: Đ/c Thảo, Tươi

Đ/c Liên:

-    Báo cáo KQ thực hiện nhiệm vụ năm học, phương hướng nhiệm vụ 2019 - 2020, BC thực hiện NQ Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 1018 - 2019. Kiểm điểm trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019

-    BC ngân sách Đ/c Tuấn:

-    BC tổng hợp ý kiến góp ý, những kiến nghị đề xuất của CB, GV, NV

-     Thống nhất quy chế chi tiêu nội bộ, tiêu chí TĐ để HN biểu quyêt.

Đ/c Nam: lLàm công tác tổ chức

-     Điều hành tham luân: Tổ KHTN: Nâng cao chất lượng đại trà

-     Nâng cao chất lượng đội tuyển HSG: tổ KHXH

-     Giáo dục kỹ năng sống cho HS: Đ/c Tươi

-     Đ/c Yến: BC hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trường học, năm học 2018-2019, phương hướng hoạt động thanh tra ND năm học 2019 - 2020

-     Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác quản lý, điều hành (trực trường, quản lý đội ngũ, học sinh; sử dụng trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhà vệ sinh giáo viên và học sinh; vệ sinh, tu bổ cảnh quan trường lớp,...).

-     Làm tốt công tác tuyên truyền trong giáo viên, học sinh các văn bản quy định về dạy thêm, học thêm. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác quản lý dạy thêm học thêm theo giấy phép đã được cấp và theo các văn bản hướng dẫn hiện hành.

-     Làm tốt việc tuyên truyền và chuẩn bị các điều kiện kỷ niêm 60 năm thành

lập trường vào 15, 16 (Thứ 6, thứ 7) tháng 11

4.Tham gỉa các mô hình.

-     Căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường, của địa phương để xây dựng kế

hoạch hoạt động trường học gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh.

5.Công tác thư viện trường học.

-     Phát động phong trào xây dựng tủ sách lớp học, tối thiểu mỗi học sinh 1 cuốn, nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện trường học, tủ sách lớp học.

-     Cuối tháng 10, Đ/c Nam chỉ đạo kiểm tra thư viện lớp học

-     Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thư viện tiên tiến, PGD kiểm tra tư vẩn vào tháng đầu 11/2019).

-     - Đ/c Nam chủ động việc mua sắm các bảng biểu của phòng đọc, phòng TV

6.Tham gia Hội thi GVCN giỏi cấp THCS tỉnh Hà Nam năm học 2019 -

2020

-     Các trường THCS Nhân Bình, Chân Lý, Đồng Lý, TH&THCS Nhân Mỹ có

GV dự thi cấp tỉnh, trường THCS Phú Phúc không có GV tham gia.

IIL Những công việc chính.

1.Triển khai Tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp trường dành cho học sinh trung học, chuẩn bị tốt cho cuộc thi cấp huyện vào tháng 11/2019, cấp tỉnh vào tháng 12/2019.

2.Tổ chức HN, CB,VC,LĐ ngày 11/10

3.14/10 (Thứ 2), tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục và phát động phong trào thi đua “Hai tổr trang trọng, ý nghĩa. Tổ chức thi giáo viên dạy Giỏi cấp trường theo hướng dẫn.

4.Lao động, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh....

5.Hoàn thiện các loại hồ sơ phổ cập để kiểm tra. Bổ sung, điều chỉnh dữ liệu trong phần mềm quản lý phổ cập xóa mù chữ theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT

và tư vấn sau kiểm ừa phổ cập.

6.                  Kiểm tra chất lượng giữa học kỳ I vào cuối tháng 10/2019 theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT (phòng GD&ĐT cỏ hướng dân riêng).

7.                  Tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng (vòng bảng) vào cuối tháng 10/2019

8.Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT vào tháng 12/2019

Trên đây là một số nội dung cơ bản trong tháng 10/2019, trường THCS Phú Phúc yêu cầu CB, GV, NV của đơn vị thực hiện thực hiện nghiêm túc

Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

-    Cán bộ quản lý (ph/hợp chỉ đạo);

-    Các tổ chuyên môn (để thực hiện);

-    Giáo viên, nhân viên (để thực hiện);

-    Website nhà trường;                                                         ^

-    Lưu: VT.                                                                       Trần Thị Bích Liên

Tác giả:

Xem thêmHưởng ứng 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019'
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015