Điểm báo

Thống kê điểm thi HKI

Lớp

6A

6B

6C

Môn

Văn

Toán

Anh

Sinh

Văn

Toán

Anh

Sinh

Văn

Toán

Anh

Sinh

TB

5.0

4.6

4.5

3.3

4.8

4.9

4.6

3.8

5.0

4.9

4.4

3.6

 

Lớp

7A

7B

7C

Môn

Văn

Toán

Anh

Địa

Văn

Toán

Anh

Địa

Văn

Toán

Anh

Địa

TB

4.4

2.7

4.1

2.7

4.5

2.6

4.0

3.6

4.3

3.2

4.1

3.3

 

Lớp

8A

8B

8C

Môn

Văn

Toán

Anh

Sử

Văn

Toán

Anh

Sử

Văn

Toán

Anh

Sử

TB

3.5

3.6

3.6

2.4

3.7

3.4

3.6

2.1

3.8

4.5

4.0

2.2

 

Lớp

9A

9B

9C

Môn

Văn

Toán

Anh

Hóa

Văn

Toán

Anh

Hóa

Văn

Toán

Anh

Hóa

TB

2.8

4.5

3.6

2.1

3.5

4.8

4.3

3.0

3.3

5.0

4.3

2.9

 

Các học sinh phụ huynh học sinh xem thông tin trong tệp đính kèm
Tác giả:

Xem thêmHưởng ứng 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019'
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015