Điểm báo

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường

 

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS PHÚ PHÚC

 

Số: 96/KH-KN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Phú Phúc, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ kỉ niệm 60 năm thành lập

Trường THCS Phú Phúc– xã Phú Phúc (1959-2019)

 


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

-  Tổng kết, đánh giá, ghi nhận và tôn vinh những thành tích của các thế hệ thầy, trò, những truyền thống vẻ vang của nhà trường qua chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển.

- Nâng cao uy tín, vị thế của nhà trường, giúp các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh có thêm niềm tin yêu, tự hào, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy truyền thống, không ngừng phấn đấu dạy tốt, học tốt để đưa nhà trường tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

- Tri ân sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân đối với sự phát triển của nhà trường.  Đồng thời tiếp tục củng cố, xây dựng tốt mối quan hệ và tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân địa phương góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục trong thời gian tới.

- Tạo cơ hội để các thế hệ cán bộ giáo viên - học sinh trở về thăm trường, gặp gỡ, giao lưu, củng cố khối đoàn kết cũng như tiếp tục chung tay góp phần xây dựng trường THCS Phú Phúc ngày càng phát triển.

2. Yêu cầu

- Lễ kỷ niệm phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, mang tính giáo dục cao, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương; tạo không khí cho ngày Hội của trường có ý nghĩa sâu sắc đối với các thế hệ thầy và trò; tạo ấn tượng, niềm tin với nhân dân địa phương.

- Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, huy động được đông đảo các thế hệ thầy, trò nhà trường cùng tham gia, quan tâm hướng về Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và về trường dự Lễ.

- Làm tốt công tác tham mưu để các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương và phòng GD&ĐT giúp đỡ, quan tâm chỉ đạo; tranh thủ sự tư vấn, cung cấp thông tin, giúp đỡ, ủng hộ của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh; Thực hiện tốt công tác xã hội hoá, vận động các nguồn lực phục vụ cho Lễ kỷ niệm.

II. Công tác chuẩn bị

- Tháng 8/2019:

Chi bộ, lãnh đạo nhà trường mở hội nghị liên tịch bàn bạc, thống nhất xây dựng kế hoạch.

Hiệu trưởng lập tờ trình, kế hoạch báo cáo UBND xã Phú Phúc, phòng giáo dục Lý Nhân, Huyện uỷ, UBND huyện Lý Nhân.

Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các tiểu ban, xây dựng kế hoạch các nội dung cần chuẩn bị.

- Tháng 9/2019:

Tuyên truyền về việc tổ chức Lễ ký niệm 60 năm thành lập trường trong buổi họp PHHS toàn trường

Ban chỉ đạo họp với lãnh đạo nhà trường, với các thầy cô giáo nguyên là lãnh đạo của trường để thống nhất kế hoạch tổ chức Lễ kỉ niệm. Các tiểu ban xây dựng kế hoạch hoạt động. Đưa thông tin lên trang Web sau khi được duyệt

Sưu tầm các tư liệu liên quan đến việc xây dựng Kỷ yếu, tìm hiểu, liên lạc với các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường.

Ban chỉ đạo, ban tổ chức họp với các tiểu ban và với các thầy cô cũ ở địa phương, các học sinh thành đạt các khóa học để xây dựng vận động tài trợ, dự trù kinh phí tổ chức.

Vận động hỗ trợ kinh phí sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất nhà trường; vận động xây dựng quỹ khuyến học giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, vận động kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm. Hoàn thành cơ bản việc cải tạo CSVC, bổ sung tư liệu phòng truyền thống và các nội dung Kỷ yếu của nhà trường. Xây dựng phóng sự về quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường.

Tập dượt cho Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.

- Tháng 10/2019 

Rà soát, kiểm tra các công việc đã làm, bổ sung những nội dung cần điều chỉnh, hoàn thành việc tu sửa, cải tạo phòng truyền thống, CSVC của nhà trường. Hoàn thành và in xong Kỷ yếu 60 năm thành lập trường.

 Duyệt kế hoạch chi tiết nội dung Lễ kỷ niệm.

Chuyển giấy mời khách, chuẩn bị các điều kiện cho Lễ kỷ niệm.

Treo các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên đường đê và trong khuôn viên nhà trường.

1. Triển khai công việc

1.1 Ban chỉ đạo: Theo quyết định của UBND xã Phú Phúc

-  Trưởng ban: Ông Trần Văn Thanh – Chủ tịch UBND xã Phú Phúc

-  Phó ban TT : Bà Trần Thị Bích Liên – Hiệu trưởng THCS  Phú Phúc

-  Phó ban : Ông Đào Quang Bách – Phó chủ tịch UBND xã Phú Phúc

-  Uỷ viên:

                    + Ông Trần Mạnh Tuấn: Phó HT, Chủ tịch CĐ

+ Ông Trần Trọng Giang Nam: Phó Hiệu trưởng

+ Ông Nguyễn Văn Hồng: Trưởng công an xã

+ Bà Nguyễn Thị Là: Trưởng ban văn hóa xã hội xã

- Mời tham gia ban chỉ đạo:

+ Ông Nguyễn Khắc Tranh - Bí thư đảng bộ xã

+ Ông Trần Quang Được – Phó Bí thư đảng bộ xã

+ Ông Lê Thanh Tịnh - Nguyên Hiệu trưởng nhà trường

+ Ông Trần Văn Phi - Nguyên Hiệu trưởng nhà trường

+ Ông Trần Văn Khắng – Đạidiện Ban liên lạc cựu học sinh

+ Ông Trần Văn Thắng – Đạidiện Ban liên lạc cựu học sinh

1.2. Ban tổ chức:

1. Trưởng ban: Bà Trần Thị Bích Liên – Hiệu trưởng trường THCS Phú Phúc

2. Phó ban: ông Trần Trọng Giang Nam - Phó HT THCS Phú Phúc

3. Phó ban : Ông Trần Mạnh Tuấn – Phó HT THCS Phú Phúc

  4. Uỷ viên:

- Là cán bộ, giáo viên cốt cán nhà trường

- Mời tham gia ban tổ chức: Các ông bà nguyên là cán bộ cốt cán nhà trường, thường trực ban ĐDCMHS, đại diện ban liên lạc cựu học sinh các khóa, cán bộ tài chính, văn phòng, văn hóa thông tin xã

1. 3. Phân công các tiểu ban:

*  Tiểu ban nội dung:

Trưởng tiểu ban:  Đ/c Hiệu trưởng; Phó tiểu ban: Trần Mạnh Tuấn

-         Thành phần:

+ Nhà trường: đc Hiệu trưởng và các đồng chí phó hiệu trưởng.

+ Mời tham gia: Lãnh đạo Đảng. chính quyền địa phương và nguyên lãnh đạo nhà trường.

- Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch chung cho Lễ kỷ niệm và các nội dung, tài liệu liên quan đến Lễ kỷ niệm:

* Tiểu ban tài chính cơ sở vật chất:

Trưởng tiểu ban:  Đ/c Hiệu trưởng; Phó tiểu ban: Trần Mạnh Tuấn

- Thành phần:

+ Nhà trường: đc Hiệu trưởng, các Phó HT, các đồng chí trong Ban chấp hành CĐ, Đ/c Huyền (KT),  Đ/c Lan (Thủ quỹ)

+ Mời tham gia: Đại diện ban liên lạc cựu học sinh, đại diện CMHS, cán bộ tài chính xã. Bí thư, Trưởng thôn các thôn.

- Nhiệm vụ:

+ Liên hệ, tìm hiểu địa chỉ, gửi thư,liên lạc với các cựu thầy, cô giáo, cựu học sinh các khóa. Nội dung thông báo, thông tin tới các ban liên lạc cựu giáo viên và học sinh qua báo, đài, trang wesbite của trường.

+ Vận động sự ủng hộ của các tổ chức, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các thế hệ thầy và trò nhà trường, của cha mẹ học sinh; 

+ Lập danh sách khách mời, thiết kế và in giấy mời. Gửi giấy mời tới các vị khách và các đơn vị theo kế hoạch.

     + Tổng hợp số lượng Đại biểu, khách mời đến tham dự buổi lễ;      

* Tiểu ban thông tin tuyên truyền:

Trưởng tiểu ban:  Đ/c Trần Mạnh Tuấn; Phó tiểu ban:  Đ/c Nguyễn Trọng Hà

-         Thành phần:

+ Nhà trường: Đ/c Hiệu trưởng, các Phó HT, đ/c M. Hà, Thuận, Ninh, Trọng Hà

+ Cán bộ ban văn hóa xã, đài truyền thanh xã,

+ Mời tham gia: Đại diện CMHS.

- Nhiệm vụ:

+ Làm bảng về một số hoạt động của nhà trường;  Rà soát và in tập san.

+ Xây dựng phóng sự khoảng 15-20 phút giới thiệu về trường;

+Tuyên truyền các hoạt động, nội dung tổ chức trên các phương tiện thông tin và trên địa bàn xã .

* Tiểu ban ANTT, trang trí khánh tiết:

Trưởng tiểu ban: Đ/c Trần Trọng Giang Nam, Phó ban: Trưởng công an xã

-         Thành phần:

+ Nhà trường: đc Hiệu trưởng, các Phó HT, các GV, NV, bảo vệ nhà trường.

+ Ban công an xã, ban văn hóa xã, Y tế xã

+ Mời tham gia: Đại diện ban liên lạc cựu học sinh, ban đại diện CMHS trường.

- Công việc:

+ Cải tạo cảnh quan, khuôn viên, các vị trí đón khách, đảm bảo CSVC phục vụ cho Lễ kỷ niệm. Lập kế hoạch, phương án cải tạo CSVC cho toàn bộ thời gian trước, trong, sau ngày tổ chức (Thuê phông rạp, bàn ghế các phòng đón tiếp, Bàn ghế dự mít tinh, bàn ghế sinh hoạt, vị trí ngồi, vị trí gửi xe….).

+ Xây dựng makét cụ thể, chi tiết về nội dung trang trí tuyên truyền trong và ngoài khuôn viên nhà trường trước, trong lễ kỷ niệm.

+ Thiết kế sơ đồ các vị trí đón khách, bảng nội dung hình ảnh tuyên truyền về 60 năm xây dựng và phát triển trong sân trường. Bảng chỉ dẫn ngoài đường quốc lộ.

+ Chuẩn bị âm thanh, ánh sáng và các điều kiện phục vụ các ngày tổ chức Lễ kỷ niệm. Toàn bộ phần lễ đài và phần đại biểu ngồi dự, sinh hoạt che bằng dù và rạp.

+ Lập kế hoạch đảm bảo an ninh toàn diện cho chương trình Lễ kỷ niệm và giao lưu văn nghệ được thực hiện vào buổi tối tại trường THCS

*Tiểu ban lễ tân, hậu cần:

Trưởng tiểu ban Đ/c Trần Trọng Giang Nam, Phó tiểu ban: Đ/c Trần Thị Hồng Hạnh

- Thành phần:

+Nhà trường: Đ/c Hiệu trưởng, các Phó HT đc Trần Thị Hồng Hạnh và các đồng chí  CB, GV, NV nhà trường

+ Đ/c Bách, Phó chủ tịch UBND xã , Y tế xã

+ Mời tham gia: GV trường TH, MN là học sinh của trường, Đại diện ban liên lạc cựu học sinh, ban đại diện CMHS trường, cán bộ VP UBND, hội phụ nữ xã.

- Nhiệm vụ:

+ Chuẩn bị và phục vụ tốt công tác tiếp tân, hậu cần trước, trong Lễ kỷ niệm.

+ Chuẩn bị, bố trí, liên hệ sắp xếp các phòng tiếp khách, nơi ở cho khách ở xa về (nếu có )

+ Tiếp nhận và bố trí chụp ảnh nhận hoa quà trước buổi Lễ.

+ Tặng quà, cài hoa cho đại biểu

+ Tổ chức đón tiếp đại biểu và hướng dẫn khách vào các phòng đón tiếp, sắp xếp chỗ ngồi khi tham dự buổi lễ và khi dự tiệc;

+ Chuẩn bị các phòng nếu các khoá có nhu cầu họp riêng.

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức liên hoan sau Lễ kỷ niệm: Thực đơn, vị trí ăn, bàn ghế…...  Công đoàn chuẩn bị tiệc.

* Tiểu ban Văn nghệ:

Trưởng tiểu ban: Đ/c Trần Trọng Giang Nam; Phó tiểu ban: Đ/c Trần thị Tươi

-         Thành phần:

+ Nhà trường: Đ/c Hiệu trưởng, các Phó HT, đc Trần Thị Tươi và các, giáo viên nhà trường.

+ Cán bộ văn hóa xã

+ Mời tham gia: Cá nhân có năng khiếu ở thôn, Thường trực ban đại diện CMHS nhà trường

- Công việc:

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức chương trình văn nghệ ngày 09/11, cắm hoa ngày 14/11.

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức chương trình văn nghệ giao lưu tối 15/11.

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức chương trình văn nghệ trong Lễ kỷ niệm 16/11.  

2.  Trang trí:

a. Trên lễ đài:

- Phông có biểu tượng Logo nhà trường, cờ xếp, sao vàng (phông in bạt).

- Bục tượng Bác.

- Chữ trên phông :

LỄ KỶ NIỆM

60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THCS PHÚ PHÚC

(1959 – 2019)

Phú Phúc, ngày 16 tháng 11 năm 2019

b. Hai bên lễ đài và mặt trước các dãy nhà trong khuôn viên trường:  băng zôn treo ngang và treo dọc. 6 chiếc

c. Ngoài cổng trường: 2 chiếc

d. Ngoài đường đê 3 khẩu hiệu: Dốc ông Họa, Dốc Ủy ban, Dôc sang Thanh Nga

e. Hồng kỳ, cờ tổ quốc, cờ chuối, cờ dây  được trang trí ở các vị trí hai bên đường vào trường,  cổng và trong khuôn viên nhà trường.

3. Khách mời:

1. Khách tỉnh: 5

2. Khách huyện và phòng giáo dục, lãnh đạo trường THCS: 18

-Thường trực Huyện uỷ

-Thường trực HĐND huyện

-Lãnh đạo UBND Huyện

-Thường trực huyện đoàn

-Lãnh đạo phòng VHTT

- Lãnh đạo phòng nội vụ

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT

- Chủ tịch CĐ PGD

- CB, Chuyên viên phụ trách cấp học

- Lãnh đạo 23 trường THCS

3. Khách xã: (60)

- Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND,  UBND, Cán bộ công chức xã, Trưởng các ban ngành đoàn thể xã: 30

- Lãnh đạo Đảng, chính quyền các thời kỳ: 5

- Bí thư, trưởng các thôn: 12

- Giám đốc các hợp tác xã: (4 HTX nông nghiệp; 4 HTX thủy sản, 1 HTX rau sạch, 1 HTX cá lồng): 8

- Doanh nghiệp, công ty trên địa bàn: 6

4. Khách trường (232)

- Đại diện BGH các trường THCS trong huyện: 23

- Lãnh đạo nhà trường các thời kỳ: 6

- Ban ĐDCMHS năm 2019-2020: 39

- Các thầy cô giáo đã và đang công tác tại trường: 100

- Trưởng ban CMHS các thời kỳ: 4

6. Khách cựu học sinh các khóa: (200)

* Dự kiến tổng số đại biểu tham dự 500 người

6. Dự kiến thời gian chuẩn bị các mặt

- In, viết giấy mời xong trước ngày 20/10

- Các mặt chuẩn bị như lao động, vệ sinh trường lớp, tu sửa bồn hoa, cây cảnh…xong trước 30/10

- Tập luyện văn nghệ… từ 20/10 dến 5/11

- In và chuẩn bị tài liệu Kỷ yếu xong trước 5/11

- Trang trí và các điều kiện đón tiếp xong ngày 9 /11

- Đi mời khách từ  20 đến 30/10.

7. Các hoạt động tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập trường:

1. Ngày 12/11 (Thứ ba): 14h00-17h00: Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, liên hoan cho học sinh toàn trường

2. Ngày 14/11/2019 (Thứ năm):

* Sáng:  Căng phông, Dựng rạp (Em Quyên)

* Chiều: Cằm cờ các khu vực, tổng vệ sinh (8C)

3. Ngày 15/11/2019

* Sáng:          - Căng phông, Dựng rạp (Em Quyên)

-  Rửa bát (Em Huy)

* Chiều: Chuẩn bị các nội dung cho buổi tối 15/11 và sáng 16/11

-  Khớp văn nghệ, dẫn chương trình (15h00)

+ Trường: Cô Tươi, 6-9 tiết mục tiêu biểu của học sinh

+ Thôn: Em Nguyệt, 6 tiết mục của 6 thôn

+ Trường mầm non: 2 tiết mục múa của giáo viên

- Chuẩn bị: Thắp sáng và đảm bảo an toàn điện sân trường và ngoài đường (Anh Quyết bảo vệ, GV, NV trường)

- An ninh (Ban công an xã Phú Phúc)

- Sinh hoạt cơm tối(16h30, kết thúc 18h30)-Anh Huy phụ trách): 100% CB, GV, NV trường, lãnh đạo UBND, lãnh đạo trường TH, MN, lãnh đạo ban công an xã, Thầy Tịnh, Thầy Phi, Anh Khắng, anh Thắng (khoảng 36-40 người)

- 19h00 – 21h30: Giao lưu văn hóa, văn nghệ:

Thôn xóm 6 tiết mục; Ca sĩ: Tân Phương 2 tiết mục; Học sinh cũ (Duyên): 02 tiết mục, Học sinh 4 tiết mục

- Vệ sinh sân trường: (Anh Quyết)

4. Ngày thứ bẩy (16/11/2019): Tổ chức lễ kỷ niệm

4.1 Đón khách

* Đón tiếp ngoài đường: Anh Quyết, Ban công an xã(7h00): Chỉ dẫn chỗ để xe, trông coi và mời khách vào trường

* Đón khách tại cổng trường: Đ/c Nam-Phó HT; Đ/c Hòa, Đ/c Huế

* Tiếp đón khách, trao hoa cài ngực cho khách và tiếp nhận quà:

- Đưa khách vào đúng vị trí bàn tiếp đón (Đầu giờ đến cuối giờ); Đ/c Được - Phó BT thường trực Đảng ủy, Đ/c Huề - Phó HT trường TH, Đ/c Thanh - HT trường MN)

Bàn tiếp đón

Nội dung công việc

Bàn 1: Khách Sở, Huyện, PGD, Lãnh đạo các trường THCS

(Đầu giờ)

 

Viết DS, trao kỷ yếu, hoa cài, quà và nhận hoa, quà nếu có

Hướng dẫn khách vào phòng HĐSP:

Đ/c Sâm, Huyền

 Trọng Hà, Dung

Bàn 2: Khách GV cũ của trường:

 (Đầu giờ  đến cuối giờ vì có GV đến muộn)

 

Viết DS, trao hoa, quà trong túi xách, nhận quà (Nếu có):

Mời khách vào ghế tại sân trường:

Đ/c Hảo, Oanh, Huế

Đ/c Mạnh Hà

Bàn 3: HS các thời kỳ (Đầu giờ  đến cuối giờ vì có HS đến muộn)

 

Ngồi viết DS, hoa cài, nhận quà (Nếu có): 

Mời Khách vào sân trường

Đ/c Thảo, Là, Hường

Đ/c Ninh, Thuận

 

 

Bàn 4: Khách địa phương

Viết danh sách, hoa cài, nhận quà (nếu có)

Mời nguyên lđ vào phòng HĐSP,

Khách còn lại mời vào sân trường

Đ/c Tuyên, Hà

Đ/c Long

* Đ/c Độ, Tiến, Thu Hà : Ghi DS người tặng hoa hay quà chuyển cho đ/c Tuấn để giới thiệu đồng thời nhận hoa chuyển lên đ/c Thu, Luyến tiếp quản để trao trên sân khấu và nhớ ghi tên để trao cho đúng

* Tiếp khách trong phòng HĐSP: Đ/c Chanh- BT đảng ủy, Đ/c Thanh- PBT, Chủ tịch UBND xã, Đ/c Liên- HT, Đ/c Tịnh, Đ/c Phi nguyên lãnh đạo nhà trường, Đ/c Thắng - Cựu học sinh

*Tiếp khách bao quát trên sân trường: Đ/c Bách (Khách UB, thôn xóm), Đ/c Oanh- Nguyên PHT (GV về hưu), Đ/c Hạnh (HS các thế hệ), Đ/c Khắng (Cựu HS)

* Tập trung và quản học sinh: Đ/c Hữu

- Mỗi lớp 15 học sinh, riêng khối 6 mỗi lớp 20 học sinh=210 hs xếp 7 hàng giữa sân trường.

- Mỗi lớp 9 cử 4 học sinh ngoan hỗ trợ các công việc và ở lại sinh hoạt cơm trưa.

* Bao quát lượng khách, mâm cỗ, kịp thời báo nhà hàng chuẩn bị: Đ/c Nam, Phòng, và các Đ/c sau khi đã đón khách đầu giờ (Đ/c Bách, Hạnh, Sâm, Huyền, Trọng Hà, Dung, Hòa, Huế)

* Tiếp nước:

- Giáo viên trường TH: 02 đ/c: Tiếp lúc đầu giờ trong phòng HĐSP và cuối giờ tại sân trường

- Giáo viên trường MN: 05 đ/c Tiếp khách tại sân trường cả đầu giờ và cuối giờ.

* Tiếp đón sau khi sinh hoạt cơm: Đ/c Nam chỉ đạo GV, HS nhà trường lau bàn ghế, chuẩn bị cốc chén, nước để mời khách

* Chiều 16/11: Họp HĐSP rút kinh nghiệm (Nếu cần)

4.2 Chương trình buổi Lễ:

- Từ 7h30’- 8h00’: Đón tiếp Đại biểu. (Lãnh đạo trường nhận hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm)

- Từ 8h00’- 8h45’ : Văn nghệ chào mừng Dẫn chương trình: tươi, Nguyệt(Trường 3 tiết mục HS, Trường MN 2 tiết mục múa, hát GV, Tân Phương: 01)

- Từ 8h45’- 10h00:  

        + Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.(Đ/c Tuấn)

        + Diễn văn kỷ niệm 60 năm thành lập trường. (Đ/c Liên)

        + Đại biểu cấp trên phát biểu. (Mời lãnh đạo cấp trên)

        + Phát biểu của đại diện cựu giáo viên (Thầy giáo Trần Ngọc Mậu)

        + Phát biểu của học sinh cũ (Trần thị Hoa Lý)

        + Phát biểu của đại diện giáo viên (Trần Thị Yến)

        + Học sinh nhà trường (Đào Thị Thúy – Tr Hà chuẩn bị bài)

        + Các tập thể, cá nhân chúc mừng.

        + Bế mạc và cảm ơn. (Đ/c chủ tịch UBND xã Trần Văn Thanh)

- Từ 10h00: Mời đại biểu chụp ảnh, tham quan cơ sở vật chất nhà trường

- Từ 10h30: Kính mời các vị đại biểu dự tiệc.

- Từ 14h : Các khoá tiếp tục giao lưu gặp mặt.

4.3 Sau buổi lễ: Họp Ban chỉ đạo đánh giá, rút kinh nghiệm (Lãnh đạo địa phương triệu tập)

         

 

T/M UBND XÃ PHÚ PHÚC

CHỦ TICH

 

 

 

 

Trần Văn Thanh

                                                                       

 

Tác giả:

Xem thêmHưởng ứng 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019'
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015