Điểm báo

Công khai về Cơ sở vật chất

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

 TRƯỜNG THCS PHÚ PHÚC

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở  năm học 2018 - 2019

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

1

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

18

 

1

Phòng học kiên c

13

48

2

Phòng học bán kiên c

-

 

3

Phòng học tạm

-

 

4

Phòng học nhờ

-

 

5

Số phòng học bộ môn

5

 

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

-

 

7

Bình quân lớp/phòng học

13/13

 

8

Bình quân học sinh/lớp

38

 

III

Số điểm trường

01

 

IV

Tổng số diện tích đất (m2)

10.195 

 

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

 3.000

 

VI

Tổng diện tích các phòng

 

 

1

Diện tích phòng học (m2)

 624

 

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

432

 

3

Diện tích thư viện (m2)

 48

 

4

Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 -

 

5

Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2)

18 

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

Số bộ/lớp

 

1

Tng số thiết bị dạy học ti thiu hiện có theo quy đnh

 8

 

1.1

Khối lớp 6

 2

 

1.2

Khối lớp 7

2

 

1.3

Khối lớp 8

 2

 

1.4

Khối lớp 9

 2

 

2

Tng số thiết bị dạy học ti thiu còn thiếu so với quy định

 

 

2.1

Khối lớp...

 

 

2.2

Khối lớp...

 

 

2.3

Khối lớp...

 

 

3

Khu vườn sinh vật, vườn địa lý

 20m2

 

4

 

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập

(Đơn vị tính: bộ)

16 bộ

 

IX

Tổng số thiết bị dùng chung khác

 

 

1

Ti vi

 1

 

2

Cát xét

 4

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

 4

 

4

chiếu OverHead/projector/vật th

 4

 

5

Thiết bị khác...

 

 

6

…..

 

 

  

 

Ni dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

 

XI

Nhà ăn

 

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

 

 

 

XIII

Khu ni trú

 

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đchuẩn v sinh*

x 

x 

x 

 

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học ph thông có nhiu cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hp vệ sinh

X

 

XVI

Nguồn đin (lưới, phát đin riêng)

X

 

XVII

Kết nối internet

X

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

X

 

XIX

Tường rào xây

X

 

 

 

Phú Phúc, ngày 29  tháng năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

Trần Thị Bích Liên

Tác giả:

Xem thêmHưởng ứng 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019'
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015