Điểm báo

Công khai thu chi NSNN năm 2018

TRƯỜNG THCS PHÚ PHÚC

 

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

 

 

 

Chương 622 loại 490 khoản 493

ĐVT: Đồng

 

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

            3.252.667.000

 

1

Ngân sách nhà nước cấp năm 2018

            3.252.667.000

 

2

 Thu phí, lệ phí

 

 

3

Thu sự nghiệp khác

 

 

4

Số thu nộp NSNN

 

 

5

Số được để lại chi theo chế độ

 

 

a

Ngân sách nhà nước

            3.252.667.000

 

b

 Phí, lệ phí

 

 

c

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

B

Dự toán chi

            3.252.667.000

 

I

Ngân sách nhà nước

            3.252.667.000

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

            2.284.775.000

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

               961.892.000

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

  Chi khác

                   6.000.000

 

II

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

                                -  

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

  Chi khác

 

 

 

Phú Phúc,

ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

NGƯỜI LẬP BIỂU                                       THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huyền

Trần Thị Bích Liên

 

 

Tác giả:

Xem thêmHưởng ứng 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019'
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015