Điểm báo

Công khai về CSVC năm học 2017-2018

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Biểu10-TT09BGDĐT-THCS

TRƯỜNG THCS PHÚ PHÚC

THÔNG BÁO CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT THCS NĂM HỌC 2017- 2018

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng/số lớp

                12

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

                       12

 

1

Phòng học kiên cố

                       12

 

2

Phòng học bán kiên cố

 

 

3

Phòng học tạm

 

 

4

Phòng học nhờ

 

 

III

Số điểm trường

 

 

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

                10.195

 

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

                  3.000

 

VI

Tổng diện tích các phòng

 

 

1

Diện tích phòng học (m2)

48

 

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

48

 

3

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

 

 

4

Diện tích phòng thư viện (m2)

48

 

5

Diện tích nhà đa năng (m2)

 

 

6

Diện tích phòng khác (m2)

48

 

VII

 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

                         8

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 6

 

 

 

2

 

2

Khối lớp 7

 

 

 

2

 

3

Khối lớp 8

 

 

 

2

 

4

Khối lớp 9

 

 

 

2

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Bộ)

17

Số HS/bộ

IX

Tổng số thiết bị

                         9

 

1

Ti vi

1

 

2

Catsset

4

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

 

 

4

Máy chiếu

4

 

5

Thiết bị khác…

 

 

 

 

Số lượng (m2)

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh

x

 

x

 

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh

 

 

 

 

 

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh          Có

 

 

XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)        Có

 

 

XIII

Kết nối internet (ADSL)                    Có

 

 

XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục      Có

 

 

XV

Tường rào xây           Có

 

 

Phú Phúc,

12 ngày tháng 9 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Thị Huyền

Trần Thị Bích Liên

 

Tác giả:

Xem thêmHưởng ứng 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019'
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015