Điểm báo

Phân công chuyên môn năm học 2014-2015

         PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN                                         BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

       TRƯỜNG THCS PHÚ PHÚC                                                                       NĂM HỌC 2014-2015 (lần 3)

 


TT

Họ và tên

Năm sinh

GVG cơ sở

Trình độ chuyên môn

Phân công giảng dạy

Số giờ thực dạy

Kiêm nhiệm

Tổng số

Ghi chú

1

 

 

Trần Thị Hồng Hạnh

1970

x

CĐSP Toán

Toán 9C,8C(10),

 

11

TT(3)+CN 9c(5)

19

BD toán 9

2

Trần Văn Tiến

1981

 

ĐHSP Toán - Tin

Toán 8A(4), TC8A(1), Toán 6A(4), Hóa 8(6),

MT 6A(1)

16

 

16

BD hóa 8

3

Nguyễn Xuân Phòng

1978

 

CĐSP Toán - Lý

Toán 9B,8C(8),TC 9B,8C(2), MT8(3)

13

CN8C(5)

18

BD toán 8

4

Trần Thị Hảo

1979

 

ĐHSP Toán - Lý

 

 

 

 

Nghỉ TS

5

Trần Hữu Thuận

1976

x

ĐHSP Toán tin

Toán 7C, 6C(8), Nhạc7A,B(2), Tin 7C(2) Nhạc6BC(2)

14

 

14

BD toán mạng,PT mạng

 

 

6

Trần Anh Tuấn

1980

x

ĐH SP Toán  - Tin

Toán 9A(4), TC 9A(1), Tin6A,B(4), MT9(3)

12

CN9A(5)

17

BD Toán TT

7

Trần Văn Liên

1960

 

ĐHSP Sinh - Hóa

Sinh8B,C(4)

 

4

 

4

BD sinh 8

 

 

8

Trần Thị Lệ

1989

 

ĐH Tin

Tin7a,b(4),sinh6(6), Tin6C(2)

12

PC(2),TK(2)

CN 7A(5)

21

Tin học trẻ

 

 

9

Trần Huy Nga

1958

x

ĐHSP Toán

Toán7A,B(8), MT7(3), CN7(3), MT 6B,C(2)

16

 

16

BD toán 7

 

 

 

 

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

GVG cơ sở

Trình độ chuyên môn

Phân công giảng dạy

Số giờ thực dạy

Kiêm nhiệm

Tổng số

Ghi chú

10

 

Trương Văn Ninh

 

1984

 

CĐSP Toán - Hóa

Toán 6B(4), Hóa9(6)

10

CN 6b(5)

15

BD Hóa 9, Toán 6

11

 

Trần Ngọc Ninh

1981

x

ĐHSP Lý

Lý 9(6), Lý 7(3), CN8(4,5)

13,5

CN9b(5)

18,5

BD Lý9

12

Trần Thị Thúy Ngần

1962

 

ĐHSP Lý

Lý 8(3), Lý6(3), CN9(3), Sinh 7C(2), CN6C(2),

13

CN 8b(5)

18

BD Lý 8

13

Lê Bá Dân

1985

x

CĐSP Sinh - Kĩ

Sinh 9(6), Sinh8A(2), Sinh 7A,B(4)

12

CN 8a(5)

17

BD Sinh 9

14

Trần Thị Hường

1979

 

CĐSPKTCN

 

 

 

 

Nghỉ thai sản

15

Đỗ Thị Huế

1987

 

CĐSPKTNN

 

 

 

 

Nghỉ thai sản

16

 

Nguyễn Văn Hữu

1984

x

ĐHSPTDTT

TD 6,7(12), Nhạc 6A(1)

13

CN 7C(5)

18

BDTDTT

17

Nguyễn Thị Ngoan

1960

 

ĐHSPTDTT

TD8,9(12), CN6A,B(4)

16

 

16

BDTDTT

 

18

Nguyễn T Kim Oanh

1960

x

ĐHQLGD

CD8C (1), Nhạc8(3)

4

PHT

 

 

 

 

19

Trần Thị Bích Liên

1969

x

ĐHSP Lý

CD6(3)

3

Bt chi bộ, HT

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                          Phú Phúc, ngày 3 tháng 09 năm 2014

 HIỆU TRƯỞNG                                                                                                         TỔ TRƯỞNG                                                                                                                     

   

Tác giả:

Xem thêmHưởng ứng 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019'
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015